By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 56, 19. 11.
Annotation: 1. kapitola z prózy L. Hesse "Stařec a Kuře".
Article
2
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 55, 19. 9.
Annotation: Úryvek z knihy "Romance o klisničkách a balady o ženách".
Article
3
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 57, 19. 1.
Annotation: Tři kapitoly z knížky "Stařec a Kuře".
Article
4
5
6
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 61, 19. 9.
Annotation: Úvodník připomínající vznik Divokého vína; připojen je scan básně J. Háska s ilustrací K. Hrušky.
Article
7
8
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2012, č. 62, 19. 11
Annotation: Úvodník připomínající deset let existence internetové verze časopisu.
Article
9
10
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2011, č. 54, 19. 7.
Annotation: Úvodník věnovaný výročí narození K. Sýse, připojena je jedna Sýsova báseň; dále je na straně desátá kapitola z knihy "Romance o klisničkách...
Article
11
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 23, 2018, č. 2, s. 108
Annotation: Článek popisuje obsah nového čísla časopisu Divoké víno. Autor vyzdvihuje tvorbu V. Svobodové a B. Mezníka; článek označen datem 19. 7. 2018.
Article
12
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 29, 2019, č. 67, 20. 3., s. 17
Novinky.cz [online]. -- 19. 3. 2019
Annotation: Rozhovor F. Cingera s L. Hessem o časopisu Divoké víno u příležitosti stého čísla.
Article
13
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2014, č. 72, 19. 7.
Annotation: Úvodník, k němuž je připojena báseň. Č. 72 je věnováno též K. Svolinskému.
Article
14
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 88, 19. 3.
Annotation: Úvodník č. 88, v němž se autor zmiňuje o antologii "Divoké víno 2007-2017 : antologie 2007-2017".
Article
15
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 90, 19. 7.
Annotation: Úvodník č. 90, v němž autor připomíná mj. J. Vondřejcovou Kohnovou.
Article
16
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 87, 19. 1.
Annotation: Úvodník č. 87, v němž autor připomíná mrtvé básníky a básnířky, kteří publikovali v časopise Divoké víno, a informuje též o antologii...
Article
17
online
Webarchiv
In: Divoké víno [online]. -- ISSN 1214-6099. -- R. 2017, č. 89, 19. 5.
Annotation: Úvodník č. 89, v němž se autor zmiňuje o antologii "Divoké víno 2007-2017 : antologie 2007-2017".
Article
18
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 19, 23. 1., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 4, s. 3
Annotation: Rozhovor, okrajově též o literatuře.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 39, 26. 9., s. 18-22
Annotation: Rozhovor zejm. o babyboxech.
Article
20
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 16, 2006, č. 47, 24. 2., příl. Haló víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor o projektu "babybox" na záchranu odložených novorozeňat, ale též o minulosti a současnosti časopisu Divoké víno.
Article