By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 14, 2005, č. 6, s. 1-4
Annotation: Jubilejní portrét literárního historika a pedagoga M. Bastla. K textu je připojen soupis prací M. Bastla v letech 1996-2005.
Article
2
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 16, 2005/2006, č. 3, s. 85-86
Annotation: Jubilejní portrét M. Bastla.
Article
3
In: Sborník '98. -- R. 1998, květen, s. 163-172
Annotation: Rozbor tří Skácelových sbírek pro děti z 80. let.
Article
4
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 7, 1996/1997, č. 3, leden 1997, s. 78-79
Annotation: Slovníkové heslo (včetně bibliografie).
Article
6
In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. Jazyk - literatura - metodika. -- Sv. 52, 1989, s. 183-198
Annotation: Rozbor próz P. K.: Ondřejovo srdce (1977), Devět Martinových dnů (1979), Lukášova naděje (1984), Nejlepší Cyrilův den (1985).
Article
7
In: Danny. -- ISSN 0862-772X. -- Roč. 2, 1991, č. 3/4, srpen, s. 12-17
Annotation: Též o románu J. Š. Příběh inženýra lidských duší; autor pravděpodobně Hetych Josef.
Article
9
In: Chrudimský vlastivědný sborník. -- ISSN 1214-6048. -- Sv. 10, 2006, s. 3-17
Annotation: Životopisný portrét M. Bastla sepsaný u příležitosti jeho osmdesátých narozenin. Doplněno o bibliografii jeho prací.
Article
10
In: Komenský. -- ISSN 0323-0449. -- Roč. 102, 1977/1978, č. 5, leden 1978, s. 318
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Chrudimské vlastivědné listy. -- ISSN 1214-7508. -- Roč. 5, 1996, č. 3, s. 8
Annotation: Medailon bohemisty (nar. 12. 1. 1926 Praha); přetištěno z časopisu Češtinář, Zpravodaj katedry českého jazyka a literatury Vysoké školy pedagogické...
Article
12
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 7, 1996/1997, č. 1, říjen 1996, s. 29-30
Annotation: Recenze vzpomínek na: Werich Jan.
Article
13
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 5, 1994/1995, č. 4, březen 1995, s. 103-104
Annotation: Jubilejní medailon k 65. narozeninám (nar. 4. 4. 1930); připojena bibliografie Soupis prací PaeDr. Karla Pospíchala, CSc. za roky 1961-1993 (s. 104-106).
Article
14
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 2, listopad 1995, s. 40-52
Annotation: Analytická studie interpretující romány J. Š. : Zbabělci (1958); Tankový prapor (1971); Mirákl (1972); Příběh inženýra lidských duší (1977).
Article
15
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 2, listopad 1995, s. 63-64
Annotation: Kolář Jiří; recenze.
Article
16
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 3, leden 1996, s. 74-75
Annotation: Jubilejní medailon k 70. narozeninám M. B. (nar. 12. 1. 1926 v Praze); připojena Výběrová bibliografie prací doc. PhDr. Miroslava Bastla, CSc.,...
Article
17
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 6, 1995/1996, č. 4, březen 1996, s. 128
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 2, duben 1992, s. 39-41
Annotation: Referát o průběhu festivalu (Jičín, 30. září - 6. října 1991) a jeho součásti - minisympoziu "Nevážné i vážné zamyšlení nad tvorbou...
Article
19
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 2, duben 1992, s. 42
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Češtinář. -- ISSN 1211-6874. -- Roč. 2, 1991/1992, č. 5, srpen 1992, s. 109
Annotation: Recenze prvotiny vydané samizdatem autora, studenta 2. ročníku Pedagogické fakulty v Hradci Králové.
Article