By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


8
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1382-1383
Annotation: Poznámky ke grafické úpravě edice Skvosty Státního nakladatelství krásné literatury.
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [4], 1957, březen/duben, s. [3]
Annotation: Ukázky z básnické sbírky jsou doplněny o komentář ke knize.
Article
10
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 596-601
Annotation: Studie o díle Aloise Jiráska jako díle "ztělesňujícím české dějiny" při příležitosti vydání 25. svazku jeho sebraných spisů.
Article
11
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 790
Annotation: Zpráva o výstavě k narozeninám Marie Majerové a Ivana Olbrachta, na níž byly vystaveny ilustrace Vojtěcha Tittelbacha k románu Siréna.
Article
12
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 4, s. 797-798
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 68, 19. 3., s. 4
Annotation: Báseň v rubrice Sluníčko našich pionýrů.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 13, 1957, č. 132, 1. 6., s. 3
Annotation: Báseň z nové sbírky Člověk roku 1956.
Article
15
16
17
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 2, s. 319-320
Annotation: Zpráva o vydání prvního čísla Literárních novin.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 3, s. 468-469
Annotation: Úvaha o básnickém díle Františka Hrubína určeném dětem.
Article
19
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1952, č. 12, s. 1948-1949
Annotation: Zpráva o vydání ročenky Dobročinného komitétu v Brně "O Janu Nerudovi" obsahující studii Arne Nováka.
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 0459-5203. -- Roč. 1, 1952, č. 10, 12. 4., s. 4
Annotation: O úrovni literární kritiky v časopisech; kritizovány ohlas hry P. Kohouta Dobrá píseň a satirické příspěvky S. Biče (šifra -ink) v čtrnáctideníku...
Article