By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Brněnský deník Rovnost. -- ISSN 1802-0887. -- Roč. [28], 2018, č. 155, 7. 7., s. 12-13
Annotation: Rozhovor M. Bystrova s profesorem anglické literatury a překladatelem M. Hilským o nadčasovosti díla W. Shakespeara; připojena bio-bibliografická...
Article
2
online
In: Aktuálně.cz [online]. -- 9. 7. 2014
Annotation: Rozhovor s M. Hilským o překládání literární tvorby W. Shakespeara; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
3
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 23, 2013, č. 138, 14. 6., příl. Letní shakespearovské slavnosti, s. 11-13
Annotation: Rozhovor v mimořádné příloze, která je věnována Letním shakespearovským slavnostem (25. 6. -7. 9.).
Article
4
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica, sv. 2, 2002. Prague Studies in English, sv. 23. -- ISSN 1801-8858. -- R. 2004, s. 29-36
Annotation: Příspěvek z uvedené konference se zabývá vztahem originálu a překladu, zejména tzv. třetím textem, tvořeným jazykovými i kulturními rozdíly...
Article
5
In: Kosmas. -- ISSN 1056-005X. -- Vol. 15, 2002, No. 2, Spring, s. 79-84
Annotation: Rozhovor uvozený biograficko-bibliografickou poznámkou o M. Hilském.
Article
6
In: Loňské sněhy. -- s. 203-211
Annotation: Doslov ke knize pamětí britského překladatele a pražského rodáka E. Ozerse (od r. 1938 žijícího v Anglii); s kalendáriem Přehledná biografie...
Book Chapter
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 17, 2006, č. 141, 17. 6., s. D10
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Othello. -- s. 155-168
Annotation: Translatologická studie.
Book Chapter
11
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2002, č. 129, 4. 7., příl. Víkend, č. 27, s. 8-12
Víkend. -- 4. 7. 2002
Annotation: Rozhovor.
Article
12
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2002, č. 123, 26. 6., s. 13
iHned.cz [online]. -- 26. 6. 2002
Annotation: Krátký rozhovor u příležitosti uvedení hry.
Article
13
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 153, 1. 7., s. 13
Annotation: Rozhovor s překladatelem hry.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 12, 2003, č. 10, 13. 5., s. 10
Annotation: Rozhovor o překládání a inscenování W.S.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 13, 26. 6., s. 1, 4
Annotation: Rozhovor o překládání.
Article
17
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 13, 2003, č. 185, 9. 8., příl. Styl na víkend, s. 12
Annotation: Rozhovor o hře Hamlet, která se hraje v jeho překladu na Pražském hradě a o překládání vůbec.
Article
18
In: Svět a divadlo. -- ISSN 0862-7258. -- Roč. 11, 2000, č. 6, s. 179-183
Annotation: Polemika se statí J. Sloupové Ejoying Hamlet (SaD č. 4/2000) o domácích inscenacích Hamleta v sezoně 1999/2000.
Article
19
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 12, 2001, č. 2, 11. 1., s. 18-21
Annotation: Rozhovor, zejm. o překládání Shakespeara.
Article
20
In: Týdeník Rozhlas. -- ISSN 1213-2098. -- Roč. 11, 2001, č. 8, 19.-25. 2., s. 7
Annotation: Samozřejmě o překládání Shakespeara.
Article