By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 111, 2013, č. 1, s. 240-242
Annotation: Nekrolog k úmrtí V. Herolda. Doplněno o "Výběrovou bibliografii Doc. PhDr. Viléma Herolda, CSc. od roku 1999 (s doplňky od roku 1990)", s. 242-244.
Article
3
In: Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, sv. 43, č. 1/2, 2003. -- ISSN 0323-0562. -- R. 2004, s. 270-279
Annotation: Recenzní poznámky k uvedeným titulům; se závěrečným seznamem prací, na něž je upozorňováno v textu, i některých dalších (s. 278-279).
Article
4
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 3, s. 692-693
Annotation: Recenzní glosa.
Article
5
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 103, 2005, č. 4, s. 937
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 45, 2004, Heft 1, s. 291-292
Annotation: Recenze; též recenze vzpomínkových medailonků Učenci očima kolegů a žáků.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 26, 2004, č. 6, [10. 11.], s. 50
Annotation: Nekrolog církevního historika a autora náboženských pojednání.
Article
10
In: Bohemia. -- ISSN 0523-8587. -- Bd. 43, 2002, Heft 2, s. 492-493
Annotation: Recenze.
Article
11
13
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 1998. Studia historica, sv. 48. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2000, s. 59-66
Annotation: Doplněný text přednášky pronesené 21. prosince 1999 na schůzi Učené společnosti České republiky.
Article
15
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 49, 1999, č. 1, s. 52-53
Annotation: Recenze s přehledem obsahu (sv. 24 - 29).
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 463-467
Annotation: Zkoumání původu jména jednoho z vykonavatelů poslední vůle moravského markraběte a zvoleného římského krále Jošta (+18. 1. 1411) - lékaře...
Article
17
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 4, 1993, č. 12, prosinec, s. 282-283
Annotation: Též o německém sborníku Tausend Jahre Benediktiner in den Klöstern Břevnov, Braunau und Rohr, hg. von P. Johannes Hofmann OSB, 1993, EOS Verlag...
Article
18
In: Archivní časopis. -- ISSN 0004-0398. -- Roč. 31, 1981, č. 3, s. 183-185
Annotation: Recenze výboru z kronikářských textů ze 14.-16. století.
Article
19
In: Ze zpráv a kronik doby husitské. -- S. 5-21
Annotation: Úvodní studie; výbor obsahuje: Petr z Mladoňovic, Zpráva o Mistru Janu Husovi v Kostnici, Husovy listy z Kostnice, Stížný list české a moravské...
Book Chapter