By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Acta Universitatis Carolinae. Philosophica et historica, sv. 1, 2003. Studia historica, sv. 55. -- ISSN 0567-8293. -- R. 2005, s. 217-225
Annotation: S Úvodem a základními tezemi k pěti bodům navrhované koncepce: Obecné rysy vývoje, Postavení českých zemí v rámci habsburské monarchie, Počátky...
Article
3
5
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 5, 8. 3., s. 1, 4-5
Annotation: Stať o přátelství a životních osudech A. J. Puchmajera, Š. Hněvkovského, V. Nejedlého a J. Nejedlého; předneseno na konferenci.
Article
6
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 99, 2001, č. 1, s. 126-132
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 537-538
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
8
In: Akademický bulletin. -- ISSN 1210-9525. -- R. 2007, č. 7/8, červenec/srpen, s. 20-24
Annotation: Rozhovor o tématech konference.
Article
10
In: Historica. Series Nova. -- ISSN 1210-8499. -- Sv. 2 (32), 1995, s. 244-245
Annotation: Recenze (v angličtině).
Article
11
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 7, 1996, č. 7/8, červenec/srpen, s. 191-192
Annotation: Nekrolog.
Article
12
13
In: Bulletin Historického ústavu AV ČR. -- ISSN 1214-1836. -- Roč. 26, 2015, s. 51
Annotation: Zpráva o osmé vědecké konferenci v rámci cyklu Jeden jazyk naše heslo buď, uspořádané pod názvem Vojtěch Nejedlý a souputníci v Selském...
Article
15
In: Historický obzor. -- ISSN 1210-6097. -- Roč. 20, 2009, č. 9/10, září/říjen, s. 194-205
Annotation: Studie s částmi: České země v 19. století: komplikované badatelské pole, Předbřeznová doba - Češi se stávají kulturním národem, Revoluční...
Article
16
In: Český časopis historický. -- ISSN 0862-6111. -- Roč. 98, 2000, č. 4, s. 593-595
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Středočeský sborník historický. -- ISSN 0585-4172. -- Sv. 28/29, 2002/2003, s. 271-273
Annotation: Nekrolog.
Article
18
by Hlavačka, Milan, 1955- jn19990201029{{{}}}}, Raška, Jakub, 1990-
Published Praha : Historický ústav, 2019.
Annotation: Kolektivní monografie analyzuje symbolické roviny historických jevů a upozorňuje na analyticko-diskurzivní metodu psaní a přemýšlení o historických...
Book
19
by Hlavačka, Milan, 1955- jn19990201029{{{}}}}, Kessler, Vojtěch, 1985-, Smrček, David
Published [Praha] : Středisko společných činností AV ČR, 2020.
Annotation: Publikace informuje o výzkumném projektu "Databáze dějin všedního dne", na němž se mj. podílí i Historický ústav AV ČR, a představuje jeho...
Book
20
by Hlavačka, Milan, 1955- jn19990201029{{{}}}}, Munzar, Zdeněk, 1976-, Vašek, Zdeněk
Published Praha : Academia : Ministerstvo obrany ČR - Vojenský historický ústav Praha, 2018.
Annotation: Kolektivní monografie pojednává o problematice revolučních válek let 1848-1849, popisuje průběh evropských válek a zaměřuje se při tom na...
Book