By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Xantypa. -- ISSN 1211-7587. -- Roč. 22, 2016, č. [3], 23. 2., s. 76-79
Annotation: Rozhovor.
Article
2
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 25, 2014, č. 195, 21. 8., příl. Magazín Dnes, č. 34, s. 26-30
Annotation: Rozhovor; zejm. o životních osudech H. Lustigové a jejím bratrovi A. Lustigovi. Doplněno o bio-bibliografickou poznámku o HL "V pěti číslech".
Article
3
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 23, 2012, č. 42, 18. 2., příl. Víkend, s. 14-17
Annotation: Rozhovor s H. Hnátovou, sestrou A. Lustiga. Doplněno o biografickou poznámku.
Article
4
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 30, 2019, č. 118, 23. 5., příl. Magazín Dnes, č. 21, s. 30-34
Annotation: Rozhovor se sestrou A. Lustiga o jejich sourozeneckém vztahu, o spisovatelově tvorbě a o vzpomínkách na válku.
Article
5
Annotation: Kniha rozhovorů s uvedenými sourozenci slavných osobností, mj. sestrou Arnošta Lustiga, sestrou Pavla Landovského a bratrem Václava Havla.
Book