By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Anička, mluvící potok a další chovanci ústavu paní Majerové. -- S. 160
Annotation: Doslov ke knize pro děti; s bio-bibliografickými poznámkami o autorech ("Něco o tvůrcích této knížky", s. 161).
Book Chapter
2
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 9, 2010, č. 49, říjen, s. [2], 7-9
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. [2]).
Article
3
In: Scarabeus 1999. -- R. 1999, s. 210-228
Annotation: Studie, mj. s kapitolkami: Specifické chronotopy žánru, Chronotop cesty a chronotop dálky, Krajina versus město, Jednotlivé denní a roční doby,...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 62, 2011/2012, č. 5, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 7, 2008, č. 10, říjen, příl. Listy Ason-klubu, č. 10, s. 7-8
Annotation: O 6. ročníku festivalu Literární Vysočina.
Article
6
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 18, 2008, č. 273, 21. 11., s. 20
Annotation: Poznámka.
Article
7
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 1, s. 33-39
Annotation: Studie prezentující první výsledky výzkumu výuky literární výchovy na druhém stupni ZŠ a na SŠ na základě výpovědí dvou set vysokoškolských...
Article
8
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 60, 2009/2010, č. 3, s. 130-134
Annotation: Článek o navrhovaných změnách v didaktice literární výchovy pregraduálních studentů (podle návrhu Katedry české literatury PedF UK v Praze).
Article
9
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 26, 2016, č. 256, 2. 11., příl. Literatura - Umění - Kultura, roč. 3, č. 42, s. 3
Annotation: Výběr básní z rukopisné sbírky Ondřeje Hníka.
Article
10
In: Krutá pravda o dinosaurech. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva; - s biografickou poznámkou o autorovi (4. s. obálky, s fot.).
Book Chapter
11
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 66, 2015/2016, č. 5, s. 234-241
Annotation: Článek o školním literárním kánonu; autor polemizuje s monografií Canon. Otázky kánonu v literatuře a vzdělávání.
Article
12
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 67, 2016/2017, č. 2, s. 83-87
Annotation: Úvaha o dichotomii v pojetí literární výchovy: tradiční versus inovační (interpretační, expresivní). Autor se zamýšlí nad otázkou kvantity...
Article
13
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 24, 2014, č. 60, 12. 3., s. 3
Annotation: Rozhovor, především o dnešních možnostech vydávání prvotin.
Article
14
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 3, 2014, č. 1, s. 1
Annotation: Studie se věnuje uměleckoexpresivnímu pojetí školní literární výchovy. Autor rozlišuje dvojí způsob provozování literární výchovy: první...
Article
15
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 2, 2013, č. 1, s. 1
Annotation: Studie se věnuje povaze současné školní literární výchovy. Autor se soustřeďuje na otázku poměru mezi výkladem literární historie a přímou...
Article
16
online
Webarchiv
In: Jazyk - Literatura - Komunikace [online]. -- ISSN 1805-689X. -- Roč. 1, 2012, č. 1, s. 1
Annotation: Studie se věnuje procesům konstrukce a re-konstrukce literárního textu v průběhu výuky českého jazyka a literatury.
Article
17
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 9, 2010, č. 49, říjen, s. [2]-4
Annotation: Povídka; připojena bio-bibliografická poznámka (s. [2]).
Article
18
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 9, 2010, č. 49, říjen, s. [2], 5-6
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. [2]).
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 61, 2010/2011, č. 5, s. 257-258
Annotation: Recenze.
Article
20