By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 237, 10. 10., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 41, s. 2
Annotation: Životopisný článek o M. Cvetajevové, zejména o jejím pobytu v Čechách.
Article
2
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 2, červen, s. 14-15
Annotation: Medailon ke 100. výročí úmrtí Z. W.
Article
3
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 2, červen, s. 35 a 38-39
Annotation: O životě a tvorbě J. Kainara.
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 5, s. 541-543
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 22, 2012, č. 284, 5. 12., příl. Obrys - Kmen, roč. 18, č. 49, s. 2
Annotation: Medailon.
Article
6
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 9, s. 992-994
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Lípa. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 17, 2012, č. 4, prosinec, s. 57-58
Annotation: O životě a díle H. Malířové.
Article
8
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 23, 2013, č. 49, 27. 2., příl. Obrys - Kmen, roč. 19, č. 9, s. 2
Annotation: Recenzní poznámka.
Article
9
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 6, 10. 2., s. 1-2
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 49, 3. 12., s. 2
Annotation: Referát.
Article
11
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 53, 31. 12., s. 1
Annotation: Medailon.
Article
12
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 4, prosinec, s. 31-32
Annotation: O významu autora románu Jak se kalila ocel (česky 1936) pro českou literaturu.
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 5, 4. 2., s. 1
Annotation: Medailon.
Article
14
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 12, 2005, č. 1, březen, s. 46-47
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
15
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 11, 2005, č. 15, 15. 4., s. 2
Annotation: Medailon k 75. výročí Majakovského dobrovolné smrti 14. 4. 1930; o jeho vztahu k české kultuře.
Article
16
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 1, 2. 1., s. 1
Annotation: Medailon J. Wolkra.
Article
17
In: Zpravodaj Výboru národní kultury. -- ISSN 1210-7476. -- Roč. 11, 2004, č. 1, březen, s. 24-25
Annotation: Medailon slovenského básníka a politika.
Article
18
19
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 10, 2004, č. 28, 9. 7., s. 1
Annotation: Medailon; též o jeho vztahu k české kultuře.
Article
20
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 12, 2006, č. 14, 7. 4., s. 2
Annotation: Recenze.
Article