By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 11, 28. 5., s. 10
Annotation: O divadelní hře L. Smočka, poprvé uvedené r. 1966.
Article
2
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 17, 2006, č. 1, březen, s. 53-59
Annotation: Studie o šesti číslovaných kapitolách o poznámkách v dramatickém textu.
Article
3
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 4, prosinec, s. 3-8
Annotation: Studie o kritické profesi.
Article
4
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 4, prosinec, s. 80-81
Annotation: Heslo v encyklopedii Základní pojmy divadla.
Article
5
Digitální archiv časopisů
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1802-3614. -- Roč. 11, 2002, č. 12, 11. 6., s. 11
Annotation: Recenze dvojjazyčného, bohatě komentovaného vydání.
Article
7
In: Kulturně divadelní spolek Puchmajer. -- s. 8-9
Annotation: Předmluva k antologii her, dialogů a textů písní Puchmajera, s komentáři a kompletní bibliografií souboru.
Book Chapter
8
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 72-73
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Základní pojmy divadla.
Article
9
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 73-77
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Základní pojmy divadla.
Article
10
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 2, červen, s. 77-78
Annotation: Slovníkové heslo; v rubrice Základní pojmy divadla.
Article
11
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 26, 25. 6., s. 78
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 12, 2001, č. 3, září, s. 53-54
Annotation: Heslo v oddílu Základní pojmy divadla.
Article
13
In: Loutkář. -- ISSN 1211-4065. -- R. 1999, č. 3, s. 120
Annotation: Recenze teatrologické studie J. Etlíka Divadlo jako zkoušení (Divadelní revue č. 1/1999).
Article
14
In: Divadelní revue. -- ISSN 0862-5409. -- Roč. 10, 1999, č. 4, prosinec, s. 47-48
Annotation: Recenze monografie obsahující též kapitolu (s L. Kunderou R. Vápeník) o české recepci B. B., soupis českých inscenací jeho her a bibliografii.
Article
15
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 8, 2001, č. 49, 3. 12., s. 81
Annotation: Recenze divadelního představení.
Article
16
In: Divadelní noviny. -- ISSN 1210-471X. -- Roč. 22, 2013, č. 9, 30. 4., s. 10
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 10, 1997, č. 89, 16. 4., s. 11
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Národní 9, č. 41, s. 2
Annotation: Recenze.
Article
19
20
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 8, 1995, č. 18, 21. 1., příl. Národní 9, č. 3, s. 4
Annotation: Obsahový přehled; v rubrice Z nových časopisů.
Article