By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: Kritický sborník [samizdat]. -- Roč. [8], 1988, č. 1, s. 64-71
Annotation: Poznámka ke stati Josefa Jedličky "Dovětek k nenapsaným dějinám české literatury" (Rozmluvy 1987, č. 7, s. 103-138); autor vytýká Jedličkovi...
Article
2
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 1, 1985, s. [1]-2
Annotation: Glosa ke kischovskému projevu J. Fojtíka, mj. tajemníka ÚV KSČ a aktivního účastníka likvidace českých novinářů po roce 1969, přednesenému...
Article
3
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 3, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o werichovské publicistice komunistických novinářů, kteří se při různých příležitostech (např. výročí narození) ve veřejném...
Article
4
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 2, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o přetrvávání stalinistické demagogie v oficiální publicistice 80. let; autor poukazuje na demagogický článek Z. Bastlové, jež vyšel...
Article
5
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 3, 1985, s. [1]-2
Annotation: Glosa k jednomu číslu humoristického časopisu Dikobraz z počátku ledna 1985 - ačkoli jde o oficiální satirický a humoristický časopis vydávaný...
Article
6
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 4, 1985, s. [1]
Annotation: Článek o závěrečné fázi života a tvorby Z. Kalisty, především o knižně nevydaném rukopisu "Tvář baroka". Autor připomíná, že toto dílo...
Article
7
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 5, 1985, s. [1]
Annotation: Recenze samizdatového opisu pozdních básní I. Blatného vydaných v r. 1980 jako čtvrtý svazek řady poezie Asyl v edici Česká expedice; autor...
Article
8
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 11, 1985, s. [1]
Annotation: Krátká glosa k literární besedě s "'rozechvělým'" a "'skromným'" M. Florianem v pražském muzeu V. I. Lenina poukazuje na přetrvávající "básnický...
Article
9
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 11, 1985, s. [1]
Annotation: Glosa k rozhovoru V. Bilaka s redaktorem švédského listu Arbetet C. Carlssonem o událostech spojených s udělením Nobelovy ceny za literaturu J....
Article
10
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 12, 1985, s. [1]-2
Annotation: Portrét básníka, překladatele a ředitele nakladatelství Československý spisovatel J. Pilaře psaný při příležitosti propůjčení mu titulu...
Article
11
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 13, 1985, s. [1]
Annotation: Kratičká glosa k jednomu absurdně lživému televiznímu vyjádření spisovatele I. Skály, který se v pořadu "Křeslo pro hosta" nechal slyšet,...
Article
12
13
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 15, 1985, s. [1]
Annotation: Glosa k inflaci poezie M. Floriana ve veřejném prostoru poté, co mu byl propůjčen titul národního umělce; autor poukazuje na souvislost mezi neinspirovaností...
Article
14
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 15, 1985, s. [1]
Annotation: Glosa k oslavnému vystoupení ideologa KSČ J. Fojtíka při slavnostním otevření památníku L. Svobody v Hroznatíně u Třebíče; autor poukazuje...
Article
15
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 14, 1985, s. [1]-5
Annotation: Článek o zrodu deníku a nakladatelství Mladá fronta, o jeho veřejném obrazu a o knize vzpomínek M. Hladkého, která je jednou z mnoha, jež právě...
Article
16
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 16, 1985, s. [1]-2
Annotation: Článek o V. Rzounkovi, nástupci L. Štolla na pozici hlavního stranického ideologa literatury; autor zde komentuje dvě Rzounkovy odborné knihy,...
Article
17
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 18, 1985, s. [1]-2
Annotation: Krátká úvaha o konzervační funkci samizdatové literatury, jež má v budoucnosti posloužit k rekonstrukci dějin české literatury, a o možných...
Article
18
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 20, 1986, s. [1]
Annotation: Glosa k šedesátinám M. Kapka (pseud. M. Müllera), autora bajek a humoristicko-satirické literatury a zároveň vedoucího odboru kultury ústředního...
Article
19
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 20, 1986, s. [1]
Annotation: Poznámka ke kariérnímu "sestupu" V. Diviše odsunutého z pozice náměstka generálního ředitele Československé televize na pozici děkana žurnalistické...
Article
20
In: Pokus [samizdat]. -- Č. 21, 1986, s. [1]
Annotation: Glosa k Hájkově obhajobě stalinismu, kterou pronesl v časopise Tvorba v souvislosti se sebeobhajobou vlastní dogmatické minulosti z konce 30. let;...
Article