Showing results 1 – 20 of 90
Refine Results
Narrow Search:
 1. 1
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 60. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2017, s. 105–115
  Annotation: Studie sleduje vliv Karlovy autobiografie na pojetí jeho obrazu v českých kronikách.
  Saved in:
 2. 2
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 59. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2016, s. 93–108
  Annotation: Studie sleduje obraz panovnického dvora v českých středověkých kronikách.
  Saved in:
 3. 3
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2015.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 4. 4
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2015, s. 127–144
  Annotation: Studie sleduje obraz posledních Přemyslovců v českých kronikách.
  Saved in:
 5. 5
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2014.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 6. 6
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 57. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2014, s. 61–73
  Annotation: Studie zkoumá obraz svatého Václava v nejstarších latinských a staroslověnských legendách.
  Saved in:
 7. 7
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2013.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 8. 8
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 56. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2013, s. 115–131
  Annotation: Studie sleduje obraz obou zmíněných panovnických rodů především v dobových kronikách.
  Saved in:
 9. 9
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Goszczyńska, Joanna, 1948–, Vaněk, Václav, 1963–, Hrdlička, Josef, 1969–, Hošna, Jiří, 1950–, Hesová, Petra, 1982–, Kantoříková, Jana, Kolařík, Karel, 1980–, Hylmar, Radek, 1980–, Vučka, Tomáš, 1977–, Wysztygiel, Aneta, Píšová, Ina, 1985–, Marciniak, Hanna, 1984–, Jirsa, Tomáš, 1983–, Ljubková, Marta, 1975–
  Published: Praha : Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků přednesených v rámci meziuniverzitní lingvo-literární konference Tělo, smysly, emoce v jazyce a literatuře; – literární...
  Saved in:
 10. 10
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Filozofická fakulta UK v nakladatelství Euroslavica, 2012.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými studiemi.
  Saved in:
 11. 11
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Authors: Bok, Václav, 1939–, Novotný, Jiří, Hošna, Jiří, 1950–, Gaj, Beata, Malura, Jan, 1971–, Peřina, Josef, 1945–2020, Hashemi, Michaela, 1958–, Bočková, Hana, 1955–, Jindráček, Václav, 1985–, Staněk, Jiří, 1948–, Haman, Aleš, 1932–2023, Jirásek, Bohumil, 1931–2021, Kudrnáč, Jiří, 1953–, Novotný, Vladimír, 1946–, Zelenka, Miloš, 1961–, Všetička, František, 1932–, Voisine-Jechová, Hana, 1927–2020, Hoffmann, Bohuslav, 1940–, Lederbuchová, Ladislava, 1949–, Moldanová, Dobrava, 1936–, Pospíšil, Ivo, 1952 květen 14.–, Nováková, Jaroslava, 1976–, Hrdlička, Milan, 1935–
  Published: Plzeň : Západočeská univerzita, 2012.
  Annotation: Sborník příspěvků věnovaných literárnímu vědci Viktoru Viktorovi k sedmdesátinám, s úvodními laudatii a mj. uvedenými studiemi.
  Saved in:
 12. 12
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 55. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2012, s. 64–75
  Annotation: Studie rozebírá především legendistické a kronikářské zprávy o svatém Václavovi a Karlovi IV.
  Saved in:
 13. 13
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 54. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2011, s. 80–90
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 14. 14
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Karolinum, 2011.
  Annotation: Sborník, mj. s uvedenými příspěvky; s fot. J. Kuklíka proti titulnímu listu a úvodem J. Hasila (s. 10).
  Saved in:
 15. 15
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 53. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2010, s. 99–106
  Annotation: Studie.
  Saved in:
 16. 16
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Akropolis, 2009.
  Annotation: Soubor rozhovorů a dokumentů, s oddíly: Rozhovory (s. 33–471, s nedailony a fot. interviewovaných); Učební texty (úryvky), s. 473–497; Autobiografické...
  Saved in:
 17. 17
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 51. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2008, s. 85–91
  Annotation: Zejména o obrazech krajiny v Kosmově kronice a v dílech A. Jiráska, K. V. Raise a J. Š. Baara.
  Saved in:
 18. 18
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 50. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2007, s. 61–69
  Annotation: Na příkladu ztvárnění Břetislava I. a Spytihněva II. v Kosmově Kronice české.
  Saved in:
 19. 19
  Current Bibliography (since 1945)
  Main Author: Hošna, Jiří, 1950–
  Info: Přednášky z 49. běhu Letní školy slovanských studií -- R. 2006, s. 103–111
  Annotation: Přehledová studie.
  Saved in:
 20. 20
  Current Bibliography (since 1945)
  Other Authors: »...Hošna, Jiří, 1950-...«
  Published: Praha : Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2006.
  Annotation: Pokračování záznamu IČZ 76496, rozpis příspěvků zařazených do oddílu: Problémy a postavy z dějin české literatury (s. 281–630).
  digitalizovaný dokument
  Saved in: