By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Přednášky z 47. běhu Letní školy slovanských studií. -- R. 2004, s. 144-152
Annotation: O ženách přemyslovské dynastie (Libuše, Drahomíra, Ludmila, Anežka Přemyslovna).
Article
3
5
9
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 2, s. 115-128
Annotation: Studie.
Article
11
In: Studia Comeniana et historica. -- ISSN 0323-2220. -- Roč. 20, 1990, č. 40, s. 117-124
Annotation: Recenze; též o monografii Milana Kopeckého Český humanismus (Praha, Melantrich 1988, vyšlo 1989, 288 s., edice České myšlení).
Article
13
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 165, 16. 7., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 195, 20. 8., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 208, 4. 9., s. 4
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Lidová demokracie - Brno. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 48, 1992, č. 181, 4. 8., s. 5
Annotation: Recenze.
Article
17
18
by Hošna, Jiří, 1950- kpwa6238
Published Praha : Státní pedagogické nakladatelství pro Univerzitu Karlovu, 1987
Annotation: S úvodem (s. 5-6) a s kapitolami: Pojem středověku a středověké literatury (s. 7-54); Od literárních začátků do poslední čtvrtiny 13. století...
Book
19
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 41, 1990/1991, č. 1/2, září/říjen 1990, s. 74-77
Annotation: Recenze.
Article