By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 54, 2019, č. 3, s. 91-94
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 8, s. 74-77
Annotation: Recenze dvou sbírek básní.
Article
3
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 53, 2018, č. 9/10, s. 108-111
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 99, 1983, č. 7, s. 150-151
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 102, 1986, č. 4, s. 133-135
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 5, s. 153-154
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 6, s. 136-138
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 103, 1987, č. 11, s. 125-126
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 16, 1981, č. 12, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 18, 1983, č. 1, s. 84-85
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 18, 1983, č. 12, s. 85-86
Annotation: Recenze v rubrice Skusmo píše...
Article
12
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 10, s. 91
Annotation: Recenze knihy vzniklé na základě korespondence M. H., I. H. a V. P.; v rubrice Ex libris.
Article
13
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 22, 1987, č. 10, příl. Dotyky, s. 124-125
Annotation: Reportáž o besedě konané 23. 4. v Praze; za českou stranu se zúčastnili Falada Václav, John Radek, Sýs Karel.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 3, s. 300-304
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 42, 2007, č. 3, s. 21
Annotation: Jubilejní portrét J. Skácela (k 85 letům od jeho narození), uvozující ukázku z jeho básnické tvorby.
Article
16
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 12, 2007, č. 9, s. 55-56
Annotation: Ze smutečního projevu.
Article
17
In: Mosty. -- ISSN 1335-6135. -- Roč. 5, 1996, č. 43, 22. 10., s. 15
Annotation: Zpráva z 6. ročníku akce pořádané Obec českých spisovatelů (Praha, začátek září); navazovala na ni jednodenní konference o literární kritice...
Article
18
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 30, 1995, č. 4, s. 75-77
Annotation: Recenze česky psané sbírky J. Junase, básníka slovenského původu žijícího v Praze (nar. 1944, Jaslovské Bohunice).
Article
19
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 26, 1991, č. 7, s. 48-51
Annotation: Recenze, též sbírek: Prouza Petr, Půjčené ženy, půjčené sny a: Cincibuch Petr, Vůně fosforu (obě rovněž v mnichovském PmD, 1990).
Article
20
In: Slovenské pohľady. -- ISSN 1335-7786. -- Roč. 98, 1982, č. 10, s. 127-128
Annotation: Recenze.
Article