By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 8, srpen, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Ukázka z románu "Ta blízkost"; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
3
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 16, 2020, č. 8, 8. 4., s. 22
Annotation: Ukázka z připravovaného románu; připojena bio-bibliografická poznámka a ukázka z rukopisu románu.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 17, 17. 10., s. 4
Annotation: Rozhovor o technice psaní a o vzniku jejích textů.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 8, 22. 2., s. 16-17
Annotation: Úryvek z připravované knihy Citlivé město; v čísle s tématickým nuzvem Prostor města.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 7, 1. 4., s. 22
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 2, 2003, č. 7 (1), s. 12
Annotation: Odpověď v anketě.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 36, 30. 8., s. 10-11
Annotation: Esej inspirovaná knihami inspirovanými artefakty Mateje Kréna.
Article
9
by Hodrová, Daniela, 1946- jk01041474{{{}}}}
Published Praha : Akropolis, 2006.
Annotation: S oddíly: Čtení a psaní města (s. 7-175, s kapitolami: Text jako pohyblivý a otevřený systém; Text města; Městský text /s podkapitolami: Text...
Book
10
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 18, 2002, č. 3, s. 11
Annotation: Odpověď na otázku týkající se vztahu mezi literaturou a literární vědou.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 5/6, s. 332-346
Annotation: Studie.
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 9, listopad, s. 5-7
Annotation: Rozhovor; s biograficko-bibliografickou poznámkou o D. H. (s. 7).
Article
13
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 6, 3. 2., s. 1 a 11
Annotation: Esej o "evropanství" evropské literatury, najmě prózy; předneseno na sympóziu, pořádaném Domem literatury v Hamburku ve spolupráci s nadací...
Article
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 1, s. 3-19
Annotation: Studie patřící do oddílu Kompozice literárního díla je kapitolou z připravované knihy Poetika literárního díla 20. století.
Article
15
In: Uni. -- ISSN 1214-4169. -- Roč. 9, 1999, č. 6, 16. 6., s. 30-32
Annotation: Studie; s úvodní redakční poznámkou o grantovém projektu ÚČL AV.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 10, 1999, č. 14, 9. 9., s. 1, 4
Annotation: Recenze s podrobným rozborem tetralogie.
Article
17
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 47, 1999, č. 5, s. 467-470
Annotation: Příspěvek je z rozsáhlého kolektivního díla ...na okraji chaosu... (Poetika literárního díla 20. století).
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 5, 1994, č. 8, 21. 4., s. 1, 4-5
Annotation: Zkrácená kapitola z chystané knihy Místa s tajemstvím, Koniasch Latin Press.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 42, 1994, č. 3, s. 227-253
Annotation: Studie; s oddíly Román v rámci teorie druhů a žánrů, Dílo - text - intertextualita, Vyprávění a jeho složky.
Article
20
In: Lettre Internationale. -- ISSN 0862-836X. -- R. 1994, č. 12, jaro, s. 68-71
Annotation: Esej mj. o obraze města v literatuře.
Article