By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 2, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 5/6, s. 136-139
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 1, s. 12-19
Annotation: Reakce na článek J. Kostečky o interpretaci uměleckého textu v ČJL č. 5/2011-2012; s oddíly O interpretaci obecně; Interpretace slovenského uměleckého...
Article
4
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 2, s. 88-89
Annotation: Životopisný portrét k 90. narozeninám L. Doležela.
Article
5
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 63, 2012/2013, č. 4, s. 172-181
Annotation: Studie o vztahu výtvarného umění a literatury, konkrétně o Mikoláši Alšovi a jeho ilustracích k významným českým literárním dílům a inspiracích...
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 2, 27. 1., s. 8-9
Annotation: Esej o Z. Navarové, která u B. Hoffmanna studovala v literárněhistorickém semináři a o hře F. D.
Article
7
8
In: Literární Novinky. -- ISSN 1804-7300. -- Roč. 1, 2002, č. 2, 30. 11., s. 8
Annotation: Odpověď pedagoga katedry české literatury FF UK v anketě Literárních Novinek.
Article
9
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 56, 2005/2006, č. 4, s. 196-201
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 50, 1999/2000, č. 7/8, s. 187-193
Annotation: Přehledová stať.
Article
14
15
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 52, 2001/2002, č. 1/2, s. 11-15
Annotation: Stať o proměnách pojetí díla J. Wolkra v učebnicích české literatury od 50. do 90. let 20. stol.
Article
16
18
Digitální archiv časopisů
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 45, 1997, č. 2, s. 144-149
Annotation: Příspěvek na sympoziu k 50. výročí úmrtí V. Jiráta.
Article
19
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 3/4, s. 87
Annotation: Zpráva z konference, pořádané ve dnech 7.-8. 9. 1983 katedrou české literatury PF UK Praha a Ústavem pro českou literaturu AV ČR.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 44, 1993/1994, č. 5/6, s. 139-140
Annotation: Recenze.
Article