By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 27, 2012, č. 2, s. 315-328
Annotation: Studie srovnávající cestovní deníky jezuitů C. Paschkeho a P. Taffernera.
Article
3
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 27, 2005, č. 10, říjen, s. 44
Annotation: Recenze v rubrice Kniha, o které se hovoří.
Article
5
6
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 1, s. 60-61
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
7
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 2, s. 41
Annotation: Nekrolog a bio-bibliografická poznámka.
Article
8
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 25, 2003, č. 5, s. 10-13
Annotation: Studie s kapitolkami Císařský grant a cesta do Švédska, Vědec na cestách, Ve švédských knihovnách - v bloku materiálů z mezinárodní konference...
Article
9
10
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 16, 1994, č. 4, s. 64
Annotation: Pekař Josef; recenze.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 16, 1994, č. 5, s. 64
Annotation: Recenze.
Article
12
13
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 15, 1991, s. 481-497
Annotation: Přehledová stať, též recenze soupisu: Kašparová Jaroslava, Roudnická lobkovická knihovna. Jazykově italské tisky 1501-1800. Sv. 1-5, A-O. Praha,...
Article
14
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 15, 1991, s. 665-672
Annotation: Referát o průběhu česko-francouzského sympozia L'homme baroque konaného v březnu 1991 v Dobříši a na Sorbonně.
Article
15
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 15, 1993, č. 2, s. 64
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Minulostí Západočeského kraje. -- ISSN 0544-3830. -- Sv. 23, 1987, s. 201-206
Annotation: Medailón J. J. Q. J. a komentář k edici jeho "reportáže" z cesty po západočeských památkách (s. 206-230, přeloženo z němčiny).
Article
18
In: Husitský Tábor. -- ISSN 0231-6080. -- Sv. 8, 1985, s. 413
Annotation: Hus Jan; recenze studie otištěné in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht, Stuttgart 1984, s. 495-507.
Article
19
20
In: Folia Historica Bohemica. -- ISSN 0231-7494. -- Sv. 4, 1982, s. 403-407
Annotation: Referát o sympoziu pořádaném v rámci Smetanova festivalu (Plzeň, 26. 2.-28. 2. 1981); literární historie se týkaly referáty: Janáčková Jaroslava...
Article