By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 15, 2019, č. 3, 30. 1., s. 6
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 47, 1996/1997, č. 5/6, s. 97-99
Annotation: Medailon.
Article
4
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 34, červen, s. 31-32
Annotation: Zpráva; připojeno laudatio J. Holého.
Article
5
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 2, 12. 10., s. 2
Annotation: Polemika s Putnovým výkladem připojení komparatistiky na FF UK ke katedře bohemistiky.
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 3, 19. 10., s. 6
Annotation: Recenze; o teoretických východiscích D. Turečka, V. Papouška a P.A. Bílka (autora doslovu).
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 19
Annotation: Vzpomínky.
Article
8
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 40-42
Annotation: Nekrolog.
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 18, 2005, č. 11, 14. 1., s. 24
Annotation: Recenze vzpomínek učitele-češtináře; též o fejetonech L. Vaculíka v době zakázanosti.
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 1, [17. 2.], s. 70-74
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 14, 2003, č. 4, s. 310-314
Annotation: Recenze; též kritika recenze R. Kopáče na knihu G. Zandové (Mladá fronta Dnes 8. 3. 2003).
Article
12
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 20, 2004, č. 2, s. 57-58
Annotation: Recenze.
Article
13
14
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 52, 2004, č. 3, červen, s. 420-425
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Zprávy Společnosti bratří Čapků. -- R. 2006, č. 80, březen, s. 6
Annotation: Příspěvek do konfesní rubriky.
Article
16
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 16, 2006, č. 33, s. 251-253
Annotation: Nekrolog; text je obdobou proslovu při posledním rozloučení s M. Červenkou v obřadní síni krematoria v Praze 25. 11. 2005 (byl publikován také...
Article
17
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 10, 2006, č. 38, červen, s. 32-33
Annotation: Zpráva a laudatio.
Article
18
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 57, 2006/2007, č. 1, s. 35-38
Annotation: Profil edice Česká knižnice.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 1, s. 108-110
Annotation: Referát o časopisu vycházejícím v Německu od r. 1995 (je zaměřen na drama, divadlo a film).
Article
20
by Holý, Jiří, 1953- jn19990209254{{{}}}}
Published Olomouc : Periplum, 2002.
Annotation: Soubor interpretačních studií (vycházející z autorovy habilitační práce "Interpretace nové české literatury", obhájené na FF UK v roce 1994);...
Book