By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tahy. -- ISSN 1802-8195. -- R. 2010, č. 5/6, s. 38-49
Annotation: Studie se zabývá nepublikovanou monografií Gabriela Preissová, její literární a divadelní tvorba, kterou J. Knap dokončil v r. 1946. Připojen...
Article
2
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 3, červen, s. 392-407
Annotation: Studie se věnuje aspektům teoretických problémů psaní literární historie. Východiskem úvah je zdánlivě ostrý konflikt mezi historickými analýzami,...
Article
4
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 62-79
Annotation: Studie porovnává poezii G. Gruberové-Goepfertové s poetikou J. Čepa a nabízí její heideggeriánskou interpretaci.
Article
5
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 8. 5. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
6
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 29. 5. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
7
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 3. 7. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
8
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 19. 8. 2010
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
9
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 31. 1. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka.
Article
10
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 3. 5. 2008
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy".
Article
11
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 20. 9. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
12
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 27. 11. 2008
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
13
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 25. 4. 2009
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
14
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 14. 5. 2009
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
15
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 4. 6. 2009
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy".
Article
16
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 3. 4. 2010
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
17
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 19. 5. 2010
Annotation: Reportáž o knižním veletrhu "Svět knihy 2010".
Article
18
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 20. 1. 2011
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article
19
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 2. 6. 2011
Annotation: Referát o knižním veletrhu "Svět knihy", který probíhal v Praze ve dnech 12. 5. - 15. 5. 2011.
Article
20
online
Webarchiv
In: Nekultura.cz [online]. -- ISSN 1802-0526. -- 6. 3. 2010
Annotation: Recenze; připojena krátká ukázka z recenzované knihy.
Article