By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 30, 2008, č. 7, červenec, s. 46
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Katolický týdeník. -- ISSN 0862-5557. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 22.-28. 5., příl. Perspektivy, s. 9
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Naše rodina. -- ISSN 0323-2743. -- Roč. [49], 2017, č. 6, 7. 2., s. 22
Annotation: Článek o M. Balabánovi.
Article
4
5
by Holečková, Marta Edith, 1979- xx0091220{{{}}}}
Published Praha : Vyšehrad, 2009.
Annotation: Monografie vycházející z autorčiny diplomové a bakalářské práce obhájené na FF UK sleduje především historicko-sociologický zřetel tématu;...
Book
6
by Holečková, Marta Edith, 1979- xx0091220{{{}}}}
Published Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2019.
Annotation: Monografie představuje upravenou a doplněnou verzi disertační práce, která se zabývá Univerzitou 17. listopadu založenou pro cizince; mapuje její...
Book
7
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 881-884
Česká literatura v síti [online]. -- 11. 3. 2019
Annotation: Recenze.
Article
8
online
Webarchiv
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 6, leden 2019, s. 896-898
Česká literatura v síti [online]. -- 18. 3. 2019
Annotation: Referát o konferenci pořádané 16.-17. 10. 2018 v Ústavu pro českou literaturu AV ČR; bio-bibliografická poznámka o autorce referátu připojena...
Article
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 281, 1. 12., příl. Orientace, s. iv
Annotation: Rozhovor s autory knihy Náměstí Krasnoarmějců 2, která pojednává o Filozofické fakultě UK v době normalizace.
Article
11
Annotation: Monografie představuje výkladový slovník, který obsahuje hesla vydavatelských podniků, časopisů a výběrově i neperiodických sborníků z oblasti...
Book