By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Třešně. -- s. 5-6
Annotation: Předmluva; - s Předmluvou autora (s. 7-11) a s biografickou poznámkou O autorovi (s. [130]).
Book Chapter
3
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- R. 2005, č. 60, září, s. 154-162
Annotation: Rozhovor; na s. 154 otištěna biograficko-bibliografická poznámka o P. H.
Article
4
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 191-196
Annotation: Recenze, zmiňující mj. německá březinovská bádání.
Article
5
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 9, 2005, č. 1, s. 217
Annotation: Úvodní poznámka k otištěnému souboru dopisů J. Demla z roku 1907 "Marii Bačákové v Třešti pozdravení!", Zapomenuté dopisy Jakuba Demla (s....
Article
7
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 8, 2004, č. 2/3, s. 204-216
Annotation: Studie.
Article
8
In: Box. -- ISSN 1210-4302. -- R. 2003, č. 1, s. 83-87
Annotation: Biografická stať s ukázkami ze vzpomínek M. Lukšů na O. Březinu.
Article
9
In: Věstník Společnosti Anny Pammrové. -- R. 2006, č. 36, červen, s. 21-28
Annotation: Studie o Březinově recepci indické kultury.
Article
10
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2002, č. 30, srpen, s. 3-5
Annotation: Ediční poznámka převzatá z knihy U Březiny.
Article
11
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 50, 2002, č. 4, s. 432-434
Annotation: Článek editora o chystané souborné edici Březinových dopisů.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 14, 2003, č. 22, 26. 5., s. 11
Annotation: Výzva k pořízení důstojné česko-latinské edice překladu Březinova básnického díla, dostupného zatím jen v samizdatu.
Article
13
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 51, 2003, č. 3, červen, s. 382-383
Annotation: Článek o objevení rukopisu v r. 2002, jeho zakoupení a uložení do LA PNP.
Article
14
In: Bulletin Společnosti Otokara Březiny. -- R. 2003, č. 32, červenec, s. 6-8
Annotation: Stať původně vyšla pod názvem Březina 2000 ve sborníku Česká literatura na konci tisíciletí (ÚČL 2001).
Article
15
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 40, 1992, č. 4, s. 393
Annotation: Komentář k otištěným dopisům z let 1930-1936 (s. 394-409) týkajícím se O. B. (uloženy v rukopisné pozůstalosti M. J. v literárním archivu...
Article
16
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 38, 1990, č. 6, s. 534-548
Annotation: Otištění třinácti dopisů z let 1902-1918; Svobodová Růžena.
Article
17
In: List pro literaturu. -- Roč. 1, 1990, č. 9, prosinec, s. 32
Annotation: Výzva k materiálové pomoci při připravované edici.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 31, 1. 11., s. 2
Annotation: Výzva potenciálního editora k poskytnutí materiálů.
Article
19
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 1, s. 123-124
Annotation: Březina Otokar, Společnost Otokara Březiny; o historii společnosti vzniklé 1931 a dnešní snaze o její obnovu (s připravenými stanovami).
Article
20
In: Proglas. -- ISSN 1802-3142. -- Roč. 1, 1990, č. 9, s. 100
Annotation: Poznámka k otištěnému souboru dopisů z let 1902-1910 (s. 100-103); adresáti mj. Urbancová Luisa, Bezděk Miloslav.
Article