By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Čítárny [online]. -- 5. 3. 2019
Annotation: Básně uvozeny medailonem; připojeno krátké video, v němž M. Holub hovoří o poezii.
Article
3
In: Haló noviny. -- ISSN 1210-1494. -- Roč. 28, 2018, č. 289, 13. 12., s. 14
Annotation: Báseň.
Article
4
5
In: Acta incognitorum [samizdat]. -- Roč. 4, 1979, č. 8, duben, s. 742-744
Annotation: Báseň.
Article
6
7
Digitální archiv časopisů
In: Kultura. -- ISSN 0452-7984. -- Roč. 4, 1960, č. 17, 28. 4., s. 6
Annotation: Anketa; mj odpověděl M. Holub.
Article
8
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 20. 3., s. 2
Annotation: Reakce na článek N. Holuba Liternet (Tvar 8, 1997, č. 4).
Article
9
In: O knihách a autorech. -- ISSN 0231-5939. -- Roč. [5], 1958, březen/duben, s. 54-57
Annotation: Tři otištěné básně jsou doplněny biografickou poznámkou.
Article
10
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 150-151
Annotation: Autor uvádí své připomínky k tomu, co by podle něj bylo možné vylepšit při pořádání následujících spartakiád.
Article
11
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 44, 20. 2., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
12
In: Český život. -- Roč. 1, 1947, č. 9, s. 123
Annotation: Autor se zamýšlí nad fenoménem mládí a mladosti.
Article
13
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 3, březen, s. 133-134
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Vzpomínky. -- zadní strana obálky
Annotation: Doslov převzatý z: Times Literary Supplement, anketa Kniha roku 1990.
Book Chapter
15
16
In: Svobodné slovo - Brno. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 12, 15. 1., příl. Slovo na neděli, s. 3
Annotation: Rozhovor.
Article
17
In: Umění a řemesla. -- ISSN 0139-5815. -- Roč. 36, 1994, č. 3, s. 60-61
Annotation: Esej.
Article
18
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 7, 1994, č. 301, 23. 12., příl. Nedělní LN, č. 51, s. 2
Annotation: Úvaha o kulturně-politické atmosféře let šedesátých.
Article
20
In: Labyrint. -- R. 1995, č. 1, leden/únor, s. 8-9
Annotation: Rozhovor.
Article