By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 30, 2019, č. 9, 5. 2., s. 11
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
3
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 4
Annotation: Článek o literatuře a literární vědě na internetu.
Article
4
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2012, č. 50, s. 102-105
Annotation: Medailon o tvorbě J. Grombíře uvozující pásmo jeho veršů (s. 106-116) a překladů básní B. Kočeišviliho (s. 117-121).
Article
5
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 22, červen, s. 131-132
Annotation: Recenze internetové antologie (http://www.sweb.cz/antologie).
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 17, 20. 10., s. 8
Annotation: O Sletu básníků, který se konal v r. 1991 v pražském klubu Delta a o bítovských setkáních - s básní, odpovídající na otázku Kdo tedy všechno...
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 18, 3. 11., s. 2
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 2, 26. 1., s. 9
Annotation: O depresivní symptomatologii v básni J. Brodského, se zmínkou o tragicky tónované poezii u Halase, Holana a Zábrany.
Article
9
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 1, 16. 2., s. 69-70
Annotation: S otištěním dvou básní J. B. (s. 70-71) a bio-bibliografické poznámky o N. Holubovi (s. 71).
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 6, 23. 3., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2005, č. 21, březen, s. 118-120
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 4, 19. 2., s. 9
Annotation: O V. Ryčlovi a jeho knize z pohledu lékaře.
Article
13
In: Suché sochy stínů. -- S. [69]
Annotation: Poznámka k výběru veršů z let 1996-2003.
Book Chapter
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 14, 9. 9., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 14, 7. 9., s. 17
Annotation: Zpráva s fotografií.
Article
16
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 6, 17. 6., s. 14-15
Annotation: O diagnóze I.B. (paranoidní schizofrenie).
Article
17
In: Rozrazil. -- ISSN 1801-4755. -- R. 2006, č. 8, 17. 10., s. 144
Annotation: O vernisáži výstavy o životě a díle J. Kuběny v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhradě.
Article
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 13, 2002, č. 13, 27. 6., s. 16-18
Annotation: Rozhovor, připojeny jeho verše.
Article
19
In: Neon. -- ISSN 1212-8392. -- Roč. 1, 2000, č. 2, únor, s. 41-45
Annotation: Stať o okolnostech spisovatelovy smrti.
Article