By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Výběr. -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 36, 1999, č. 2, s. 97-109
Annotation: Rozbor.
Article
3
online
In: Slavica litteraria. -- ISSN 1212-1509. -- Roč. 15, 2012, č. 2, 15. 12., s. [79]-94
Annotation: Studie v bloku věnovaném J. Dobrovskému.
Article
4
Annotation: Sborník studií reprezentujících první část řešení fakultního vědeckého úkolu K jazyku a stylu českých barokních textů se vztahem k jižním...
Book
5
Annotation: Kolektivní monografie vycházející z příspěvků na mezinárodním sympoziu věnujícímu se českému a polskému literárnímu baroku; s literaturou...
Book
6
14
by Chýlová, Helena, 1961-, Kolář, Ondřej, 1960-2021, Königsmarková, Andrea, Matušková, Lenka, Pospíšilová, Věra, 1952-, Vejvoda, Zdeněk, 1975-
Published Plzeň : České Budějovice : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury Západočeské univerzity v Plzni ; Jihočeské muzeum, 2010.
Other Authors: '; ...Holub, Zbyněk, 1957- jo20000073898...
Annotation: Sborník konferenčních příspěvků; mj. s uvedenými statěmi dotýkajícími se české literatury, úvodním slovem ředitelky Studijní a vědecké...
Book
15
Other Authors: '; ...Holub, Zbyněk, 1957- jo20000073898...
Annotation: Sborník ze čtvrtého ročníku konferencí - dialektologických seminářů (pořádaných střídavě v Plzeňském a Jihočeském kraji), s oddíly:...
Book
16
by Psutková, Blanka, 1951-2018
Published Plzeň : Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje : Katedra českého jazyka a literatury Západočeské univerzity v Plzni, 2006.
Other Authors: '; ...Holub, Zbyněk, 1957- jo20000073898...
Annotation: Sborník z konference; s biogramy autorů (s. 141-146, včetně adresáře), s rejstříkem jmenným (s. 147-150) a geografickým (s. 151-153); - mj. s...
Book