By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 88, 2005, č. 3, červenec, s. 167-168
Annotation: O termínu mamotrekt (mammotrekt), který se používá pro název středověkých slovníků, které obsahují výklady biblických výrazů.
Article
2
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 2, s. 168-171
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 75, 2006, č. 1, s. 113-116
Annotation: Nekrolog.
Article
4
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 70, 2001, č. 1, s. 113-116
Annotation: Recenze kritického vydání.
Article
5
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 73, 1990, č. 4, září, s. 196-198
Annotation: Recenze.
Article
6
7
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 70, 1987, č. 2, červen, s. 109-110
Annotation: Medailón k 60. narozeninám A. Fiedlerové.
Article
8
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 66, 1983, č. 5, prosinec, s. 225-235
Annotation: Lingvistická studie.
Article
9
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 100, 2017, č. 3, červenec, s. 130-138
Annotation: Studie vznikla v rámci projektu "Slovotvorný vývoj deverbativních substantiv ve staré a střední češtině". Autorka se zabývá slovem "přiserač"...
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 51, 1990, č. 1, leden, s. 78-80
Annotation: Konala se 13. 10. 1988.
Article
11
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 139, 2016, č. 1/2, s. 91-120
Annotation: Studie rozebírá překlady argumentů Listů apoštola Pavla v prvních třech biblických redakcích.
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 9, 4. 3., s. 2
Annotation: Ústav pro jazyk český; dopis dvou jeho pracovníků (v rubrice Zasláno) o možném zastavení práce na slovníku.
Article
13
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 73, 1990, č. 5, listopad, s. 267-268
Annotation: Nekrolog.
Article
14
In: Naše řeč. -- ISSN 0027-8203. -- Roč. 65, 1982, č. 1, březen, s. 40-44
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Práce z dějin Akademie věd. -- ISSN 1803-9448. -- Roč. 10, 2018, č. 1, s. 33-52
Annotation: Stať o vědecké činnosti V. Kyase v souvislosti s překlady staročeské Bible; připojeny dopisy V. Kyase J. Vašicovi a B. Havránkovi.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 421-426
Annotation: Soubor medailonů, mj. i některých českých literárních vědců.
Article
17
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 135, 2012, č. 3/4, s. 421-426
Annotation: Soubor medailonů, mj. i některých českých literárních osobností.
Article
18
In: Listy filologické. -- ISSN 0024-4457. -- Roč. 137, 2014, č. 3/4, s. 351-355
Annotation: Soubor medailonů, mj. i některých českých literárních osobností.
Article
19
20
Annotation: Kolektivní monografie obsahuje všechny dochované staročeské předmluvy k bibli z přelomu 14. a 15. století, doplněné o studie, které se zaměřují...
Book