By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 12, 11. 6., příl. Triangl, s. vi-vii
Annotation: Článek věnovaný stému výročí loutkového divadla "Říše loutek", kromě historie divadla je zmíněn i dopad koronavirové pandemie na provoz...
Article
2
by Homolová Richtrová, Nikola, 1977- js20050509010{{{}}}}
Published Praha : Nikola Homolová Richtrová vl. n., 2011.
Annotation: Soubor fotografií a doprovodného textu sleduje místa spojená s životem a dílem F. Hrubína; též s úryvky z jeho díla.
Book
3
In: Kontexty. -- ISSN 1803-6988. -- Roč. 3 (22), 2011, č. 2, s. 73-85
Annotation: Studie propojující místopis básníkova života a díla.
Article
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 13, 30. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 1, 12. 1., s. 20
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 5, 9. 3., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 8, 21. 4., s. 9
Annotation: O básnické tvorbě J. Topola a o slavnostním večeru (otištěny dvě fotografie); připojena báseň J. T. Vytrvalý déšť.
Article
8
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 7, 2006, č. 5, květen, s. 43
Annotation: Referát o nové inscenaci Topolovy divadelní hry.
Article
10
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 55, 2007, č. 1, s. 123-128
Annotation: Recenze.
Article
11
12
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 8, 2007, č. 11, s. 48
Annotation: Recenze inscenace.
Article
13
14
online
Webarchiv
In: Dobrá adresa [online]. -- ISSN 1804-963X. -- Roč. 11, 2010, č. 8, s. 27-33
Annotation: Přetisk úryvku z připravované publikace o místech spojených s životem a dílem F. Hrubína.
Article
15
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 16, 2005, č. 12, 16. 6., s. 23
Annotation: Recenze.
Article
16
Annotation: Diplomová práce.
Book