By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 176, 1. 12., s. 4
Annotation: Stať odůvodňuje, proč bylo Vančurovo dílo zvoleno k zahájení činnosti souboru Studia Národního divadla.
Article
2
In: Panorama. -- ISSN 1805-9775. -- Roč. 21, 1945/1946, č. [2], s. 38-39
Annotation: Stať se věnuje osobnosti a dílu V. Vančury.
Article