By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Týden. -- ISSN 1210-9940. -- Roč. 9, 2002, č. 36, 2. 9., s. 72
Annotation: Anketa v pravidlené rubrice Kápněte božskou.
Article
3
In: České slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 92, 2000, č. 161, 13. 7., příl. Hobby magazín, č. 28, s. 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, č. 0, 20. 5., s. [1]
Annotation: Úvodní slovo k nultému číslu P. l.
Article
5
6
In: Knihy 99. -- ISSN 1211-0620. -- Roč. 9, 1999, č. 41, 13.-19. 12., s. 15
Annotation: Bilance aktivit nakladatelství z pera jeho zakladatele a majitele L. H.; na téže straně připojena anketa, v níž na otázku Co vás nejvíc zaujalo...
Article
7
In: Pasekovy listy. -- R. 1999, zvláštní vyd., prosinec, s. 1
Annotation: Bilance aktivit nakladatelství z pera jeho zakladatele a majitele L. H. (tentýž článek je otištěn in: Knihy 99, č. 41, 1999).
Article
8
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 6, 1995, č. 30, 4. 2., příl. Víkend, s. 7
Annotation: Rozhovor o J. V. u příležitosti výstavy jeho díla v pražském Rudolfinu.
Article
9
In: Práce. -- ISSN 0231-6374. -- Roč. 49, 1993, č. 143, 22. 6., s. 7
Annotation: Rozhovor o chystaném otevření: Museum Josefa Váchala v Portmanově domě v Litomyšli.
Article
10
In: Mladá fronta Dnes. -- ISSN 1210-1168. -- Roč. 4, 1993, č. 147, 26. 6., s. 11
Annotation: Rozhovor; před otevřením: Museum Josefa Váchala v Litomyšlli.
Article
11
In: Večerník-Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 3, 1993, č. 126, 29. 6., s. 1
Annotation: Museum Josefa Váchala; rozhovor s majitelem nakladatelství Paseka L. H. u příležitosti otevření muzea 26. 6.
Article
12
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 6, 1993, č. 145, 24. 6., příl. Národní 9, č. 25, s. 1, 4
Annotation: Portmoneum - Muzeum Josefa Váchala; rozhovor u příležitosti chystaného otevření 26. 6. S biografickou poznámkou o nakladateli L. Horáčkovi.
Article
13
In: Telegraf. -- ISSN 1210-0846. -- Roč. 2, 1993, č. 208, 8. 9., s. 11
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Paseka.
Article
14
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 2, 1992, č. 209, 5. 9., s. 5
Annotation: Rozhovor o jeho nakladatelství Paseka, též o: Váchal Josef.
Article
15
In: Národní listy. -- Roč. 1, 1992, č. 3, 15. 10., s. 7
Annotation: Zejména o plánu otevřít v roce 1993 Váchalovo muzeum v tzv. Portmanově domě s nástěnnými Váchalovými malbami.
Article
16
17
In: Český deník. -- ISSN 1210-0854. -- Roč. 3, 1993, č. 5, 8. 1., s. 7
Annotation: Rozhovor s majitelem nakladatelství Paseka; mj. o: Váchal Josef.
Article
18
19
In: Oko. -- R. 1992/1993, č. 2, zima 1993, s. 9
Annotation: Z historie nakladatelství Paseka, založeného r. 1989 s hlavním cílem vydávat a propagovat dílo: Váchal Josef.
Article
20