By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 2, únor, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
2
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 4, duben, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
3
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 18, 2019, č. 1, leden, s. 1
Annotation: Úvodník.
Article
4
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 12, 2013, č. 9, září, s. 25
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 19-20
Annotation: Referát o 49. ročníku.
Article
6
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 11, listopad, s. 30
Annotation: Výsledky soutěže.
Article
7
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 4, duben, s. 31
Annotation: Vyhlášení 4. ročníku.
Article
8
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 10, prosinec, s. 71-86
Annotation: Studie o hře a jejích interpretacích, mj. od L. Klímy, A. Matušky a j.; s kapitolami Masky ve skleněné kouli, Ejhle člověk!, Komedie záměny,...
Article
9
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 4, 2005, č. 4, duben, s. 30
Annotation: Vyhlášení 3. ročníku soutěže.
Article
10
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 11, listopad, s. 26-27
Annotation: Výsledky soutěže.
Article
11
In: Disk. -- ISSN 1213-8665. -- R. 2004, č. 8, červen, s. 96-110
Annotation: Studie s kapitolami 1. Úvod: Věk stroje, 2: Topos továrny - od metonymie k metafoře, 3. RUR - továrna utopie.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 30, červen, s. 47-48
Annotation: Rozhovor o činnosti plzeňského občanského sdružení Pro libris.
Article
13
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 9, září, příl. Listy Ason-klubu, č. 9, s. 15-16
Annotation: Referát.
Article
14
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 5, 2006, č. 11, listopad, s. 30
Annotation: Zpráva.
Article
15
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 2, únor, s. 4
Annotation: Referát o 1. literárním večeru Plže a udělených cenách.
Article
16
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 3, březen, s. 22
Annotation: Zpráva o výročích J. Sovákové, V. Grubera a o úmrtí J. Hrácha.
Article
17
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 6, červen, s. 22-23
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Spektrum. -- Roč. 2, 1999, č. 1, s. 15
Annotation: O výletech v r. 1998.
Article
19
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 2, 2003, č. 1, leden, s. 20-21
Annotation: Článek k desetiletému trvání Kruhu.
Article
20
In: Plž. -- ISSN 1213-9890. -- Roč. 8, 2009, č. 9, září, s. 6-8
Annotation: Reportáž; téma 53. ročníku: On-line aneb Jazyk, literatura, škola a nová média.
Article