By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 152, 5. 7., s. 5
Annotation: Báseň z pozůstalosti.
Article
2
3
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 5, 1949, č. 260, 6. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
4
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 144, 21. 6., s. 2
Annotation: Báseň.
Article
5
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 2, 1946, č. 295, 25. 12., s. 1
Annotation: Báseň.
Article
6
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 47, 1. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
7
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 1
Annotation: Báseň z pozůstalosti J. Hory.
Article
8
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 1
Annotation: Báseň, z pozůstalosti J. Hory.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 252, 28. 10., s. 1
Annotation: Báseň; z pozůstalosti.
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Báseň; z pozůstalosti.
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 3, 1947, č. 302, 31. 12., s. 2
Annotation: Báseň; z pozůstalosti.
Article
12
In: Mladá fronta. -- ISSN 0323-1941. -- Roč. 1, 1945, č. 154, 7. 11., s. 4
Annotation: Báseň.
Article
13
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 19, 24. 6., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
14
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 1, 1945, č. 24, 1. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
15
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Lidová demokracie. -- ISSN 0323-1143. -- Roč. 11, 1955, č. 177, 24. 7., s. 3
Annotation: Báseň.
Article
17
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 7, červenec, s. 95
Annotation: Podle autora byl S. K. Neumann tím, kdo byl jako první z generace literátů z konce 19. století schopen znovu uvidět "novou panenskou zemi".
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1955, č. 6, s. 597-598
Annotation: Úvaha (z básníkovy pozůstalosti) o "Obrázích ze Slabikáře" Mikoláše Alše.
Article
19
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 8, srpen, s. 174
Annotation: Pravý básník je podle autora schopen zachytit na jisté době (své přítomnosti) to, co je trvalé.
Article
20
In: Zemědělské noviny. -- ISSN 0139-5777. -- Roč. 16, 1960, č. 98, 23. 4., s. 3
Annotation: Báseň.
Article