By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo. -- ISSN 1211-6416. -- Roč. 89, 1997, č. 23, 28. 1., s. 13
Annotation: Nekrolog literárního teoretika a kritika J. V.
Article
2
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 10, 2000, č. 115, 18. 5., s. 19
Annotation: Rozhovor.
Article
3
In: Nové knihy. -- ISSN 0322-922X. -- Roč. 40, 2000, č. 35, 30. 8., s. 34
Annotation: Rozhovor.
Article
4
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 11, 2001, č. 64, 16. 3., příl. Čtení na víkend, s. 1
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Večerník Praha. -- ISSN 1210-1117. -- Roč. 9, 1999, č. 200, 17. 9., příl. Večerka na víkend, s. 19
Annotation: Rozhovor uvozený biograficko-bibliografickou poznámkou.
Article
6
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 113, 14. 5., s. 1
Annotation: Fejeton o knižní kultuře.
Article
7
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 1/2, s. 13-14
Annotation: O motivu rodiny v jejích dílech.
Article
8
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 38, 1994, č. 1/2, s. 44-45
Annotation: Rozhovor.
Article
9
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 215, 13. 9., s. 7
Annotation: Referát o semináři bohemistů (září, Liblice).
Article
10
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 228, 28. 9., s. 7
Annotation: Recenze; též recenze sbírek básní: Moravské ticho (Moraviapress Břeclav, 1992); Večírek ve dvou (Tiskárna Cicero, Uherský Brod 1994).
Article
11
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 237, 8. 10., příl. Slovo na neděli, s. 2
Annotation: Recenze; sborník je věnován Bedřichu Fučíkovi a Jiřímu Kolářovi.
Article
12
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 50, 1994, č. 242, 14. 10., s. 5
Annotation: Cena Jaroslava Seiferta; o zásluhách Živnobanky, která cenu druhým rokem sponzoruje, a o předávání ceny v budově banky.
Article
13
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 2, 3. 1., s. 6
Annotation: Fejeton o knihách: Žáček Jiří, Epigramy; Hüttnerová Iva, Obrázky z lásky.
Article
14
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 87, 1995, č. 14, 17. 1., s. 6
Annotation: Recenze-fejeton.
Article
15
16
In: Učitelské noviny. -- ISSN 0139-5718. -- Roč. 96, 1993, č. 26, 29. 6., s. 12
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 261, 10. 11., s. 8
Annotation: Rozhovor o její připravené, ale dosud nevydané knize.
Article
18
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 264, 13. 11., s. 1
Annotation: Zamyšlení spisovatelky nad nesprávným používáním češtiny v rozhlase a v televizi.
Article
19
In: Svobodné slovo. -- ISSN 0231-732X. -- Roč. 49, 1993, č. 269, 19. 11., s. 5
Annotation: Její příspěvek do debaty o postavení spisovatelů v naší společnosti, přednesený na valné hromadě českého centra mezinárodního PEN klubu;...
Article
20