By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 3, s. 176-212
Annotation: Studie o detektivní próze, zaměřená především k dílu A. E. Poea.
Article
2
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 5, s. 353-360
Annotation: Rozbor prózy J. Hrušovského míří k postižení obecnějšího vztahu mezi modernistickým "režimem signifikace", který zviditelňuje označující,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 5, s. 329-367
Annotation: Studie o pramenech žánru detektivní prózy.
Article
5
In: Text. -- R. 1994, č. 2, s. 39-50
Annotation: Studie týkající se pojmu autor.
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 4, září, s. 486-502
Annotation: Studie k detektivnímu žánru, zejm. ke konstrukčnímu principu maskování využívanému při generování postav geniálních zločinců v díle níže...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 179-206
Annotation: Studie. Autor nejprve vymezuje rébus jako organizační princip detektivky, podává náčrt její výstavby z hlediska formální logiky a naratologie...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 3, s. 196-205
Annotation: První část analýzy textu S. S. Van Dinea The Greene Murder, vedené na podkladě strukturálního modelu detektivního žánru.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 1, s. 27-57
Annotation: Studie o narativních technikách v detektivních prózách. Na příkladě klasických textů tohoto žánru (A. C. Doyle, A. Christie aj.) ukazuje autor...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 61-66
Annotation: Studie k základním předpokladům a metodologickým rozhodnutím M. Červenky v níže zmíněné monografii.
Article
11
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 46, 2011, č. 8, s. 56-58
Annotation: Rozhovor s T. Horváthem o níže uvedené knize.
Article
12
In: Rak. -- ISSN 1335-1702. -- Roč. 15, 2010, č. 2, s. 48-50
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 99-101
Annotation: Poznámka k vydání níže zmíněné knihy v rubrice Anotácie, mj. k příspěvkům níže zmíněných autorů.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 4, s. 280-308
Annotation: Studie; porovnání literárněhistorických koncepcí: Dobrovský Josef, Jungmann Josef a Šafařík Pavel Josef.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 226-258
Annotation: Studie k vývoji specifického proudu detektivní literatury - tzv. americké drsné školy; zejm. k dílu níže zmíněných autorů; mj. k českým...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 5, s. 366-392; č. 6, s. 480-494
Annotation: Studie interpretuje debutový soubor próz Gejzy Vámoše "Editino očko" (1925) se zaměřením na modelování kompozice a dekomponování některých...
Article
17
by Horváth, Tomáš, 1971- ola2002150584{{{}}}}
Published Bratislava : Veda, 2011.
Annotation: Monografie nabízí teoretický model detektivního žánru, shrnutí jeho dějin, vývojových variací a diferenčního vymezování se oproti příbuzným...
Book
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 33-42
Annotation: Studie přináší rozbor povídky "Celkový pohľad na Máriu B." a románu "Prvá veta spánku" P. Vilikovského.
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 68, 2020, č. 4, říjen, s. 468-489
Annotation: Studie analyzuje chronotop městské čtvrti Stínadla, která hraje klíčovou roli v narativní organizaci tzv. stínadelské trilogie románů J. Foglara;...
Article
20
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 6, prosinec, s. 857-872
Annotation: Recenze. Autor kriticky hodnotí Doleželovo pojetí vztahu fikce a historiografie v době postmoderny v souvislosti s teorií metahistorie H. Whitea,...
Article