By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 13, 2010, č. 2, 15. 10., s. 4-23
Annotation: Studie, obsahující též bibliografii díla J. Veltruského (s. 20-23).
Article
2
3
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 67, 2006, č. 4, listopad, s. 313-316
Annotation: Zpráva a Přehled zasedání PLK za uvedená léta.
Article
4
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 61, 2000, č. 2, květen, s. 159-160
Annotation: Chronologicky řazený přehled činnosti PLK za uvedené období navazuje na přehledy a materiály k obnovené činnosti PLK publikované v SaS v roce...
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 59, 1998, č. 1, březen, s. 77-80
Annotation: Zpráva.
Article
6
In: Čeština doma a ve světě. -- ISSN 1210-9339. -- Roč. 3, 1995, č. 1, s. 9-12
Annotation: Hrabal Bohumil; recenze s ukázkami.
Article
7
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 81, 2012, č. 1, s. 43-69
Annotation: Přehledová studie o české baltistice 20. století a jejích představitelích, přiložen medailon O. Hujera v němčině (s. 65-66).
Article
8
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [220]-225
Annotation: Rozhovor s předsedou "Pražského lingvistického kroužku" o historii a metodologii strukturalismu.
Article
9
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 1, jún, s. [226]-241
Annotation: Studie je věnována novému strukturalistickému přístupu k fonologii; připojena bibliografická příloha (s. 237-241).
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 59, 1998, č. 3, červenec, s. 238-240
Annotation: Chronologicky řazený soupis (datum, přednášející, téma).
Article
11
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 155-[168]
Annotation: Studie o J. Mukařovském a lingvisticko-stylistických východiscích v kontextu jeho strukturalistického literárněvědného uvažování. Studie byla...
Article
12
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 1, máj, s. 175-[188]
Annotation: Přednáška proslovená na slavnostním veřejném zasedání Pražského lingvistického kroužku ke 100. výročí vyhlášení Československa, v níž...
Article
13
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 4, 2019, č. 2, december, s. 149
Annotation: Předmluva k příspěvkům, publikovaným v č. 2/2019 Litikonu, které pojednávají o J. Mukařovském a (českém) strukturalismu a které zazněly...
Article
14
In: Litikon. -- ISSN 2453-8507. -- Roč. 3, 2018, č. 2, december, s. 331-[344]
Annotation: Slovníkové heslo.
Article
15
online
In: Theatralia. -- ISSN 1803-845X. -- Roč. 19, 2016, č. 1, 15. 4., s. 269-271
Annotation: Komentář k posudkům oponentů disertační práce J. Veltruského "Drama jako básnické dílo", jimiž byli J. Mukařovský a J. B. Kozák. Posudky...
Article
16
Annotation: Sborník příspěvků k poctě Jaroslava Hrocha; mj. s uvedenými statěmi českých literárních vědců, předmluvou Magdaleny Konečné (s. 5) a stručným...
Book
17