By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 14, 2017, č. 28, s. [143]-151
Annotation: Článek se věnuje problematice emigrace v biografii a tvorbě E. Hostovského.
Article
2
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 6
Annotation: Polemika s článkem M. Jungmanna hodnotícím časopis Tvář.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 7, 19. 2., s. 2
Annotation: Glosa polemizující s Urbánkovým hodnocením F. Hrubína v nekrologu J. Pilaře.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 42, 2012, č. 4, 16. 8., s. 96-98
Annotation: Vzpomínky na J. Škvoreckého a J. Zábranu, mj. kritizující Škvoreckého jednání ve "sporu" ohledně autorství překladu Millerova Prezydenta krokadýlů,...
Article
5
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 6, červen, s. 121-122
Annotation: Autorka podává zprávu o tom, jak informace ze spisovatelova soukromí mohou pozměnit pohled žáků na konkrétního autora.
Article
6
In: Plamen. -- ISSN 0554-2413. -- Roč. 2, 1960, č. 2, únor, s. 138
Annotation: Recenze.
Article
7
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 1, 2005, č. 7, 16. 11., s. 31
Annotation: Recenze s mezititulky Solo socialistický realismus, Ludvík, nebo Milan? [Kundera], Hostovského špioni [též o J. Škvoreckém], Rudolfinum, Spořilov,...
Article
8
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 21, 24. 5., s. 7
Annotation: Polemika s článkem F. Horáčka o cenzurních praktikách v někdejším Státním nakladatelství dětské knihy.
Article
9
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 31, 2. 8., s. 8-9
Annotation: O historii zveřejňování šifrovaných deníků K.H. Máchy, zejména o editorské práci A. Wildové-Tosi, V. Karfíka a M. Pohorského; s mezititulky...
Article
10
In: Roš chodeš. -- ISSN 1210-7468. -- Roč. 64, 2002, č. 1, leden, s. 14
Annotation: Biografická poznámka k otištěným pěti sonetům ze sbírky syna E. Hostovského P.H. Sonnets from South Mountain (2001) (přel. Milan Dvořák).
Article
11
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 26, červen, s. 10-15
Annotation: Konferenční příspěvěk kriticky nahlížející na Černého vztah k Hostovskému.
Article
12
In: Ztracený stín. Případ profesora Körnera. -- s. 9-11
Annotation: Předmluva hodnotící dosavadní průběh vydávání dvanáctisvazkové řady Spisů E. H.; s Ediční poznámkou (s. 287-293) k tomuto svazku, obsahujícímu...
Book Chapter
13
14
In: Nezvěstný. -- S. 274-277
Annotation: Román vyšel poprvé dánsky v Kodani (1951), přeložila: Westh-Neuhardová Elsa.
Book Chapter
15
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 25, 23. 6., s. 2
Annotation: Návrh, jak naložit s 420 rozpracovanými a již nevydanými tituly nakladatelství Odeon.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 5, 1994, č. 41, 13. 10., s. 3
Annotation: O svých zkušenostech s obnoveným nakladatelstvím Hynek; majitel Sacher Petr, Mnichov.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 6, 1995, č. 6, 9. 2., s. 2
Annotation: Frýbort Zdeněk; polemika s jeho odpovědí na její kritiku jeho překladu.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 26, 1. 7., s. 5
Annotation: Předneseno na sympoziu o E. H. konaném v Hronově 21.-23. 5.
Article
19
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 4, 1993, č. 28, 15. 7., s. 2
Annotation: Poznámka ohrazující se proti obvinění M. M. z plagiátu v pohádce Co tygr nejraději (in: Veselá kniha zviřátek, Melantrich 1933; dále Svoboda...
Article
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 1, 1990, č. 14, 4. 7., s. 4
Annotation: Dceřiny vzpomínky.
Article