By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Pití čaje ve volné krajině. -- S. 9-11
Annotation: Předmluva autora; s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. 90-91); s bio-bibliografickou poznámkou o ilustrátorovi (s. 92-93).
Book Chapter
2
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 32, 2019, č. 287, 11. 12., s. 20
Annotation: Básně ze sbírky "Pití čaje ve volné krajině"; připojen medailon M. Houdka.
Article
3
In: Dobrý den, noci. -- s. 71-90
Annotation: Oddíl, doprovázející sbírku básní Jiří Červína, obsahuje uvedené texty.
Book Chapter