By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 98-103
Annotation: Článek kriticky shrnuje a komentuje poválečnou jungmannovskou literaturu u příležitosti jubilea Jungmannova narození. Vytýká jí především...
Article
2
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 11, s. 1336-1347
Annotation: Rozbor povídky Krásná Tortiza Jana Drdy, již autor označuje za "lidovou povídku určenou k hlasitému čtení". Článek je úryvkem z rozsáhlejší...
Article
3
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 1, s. 25-42
Annotation: Studie metodologickém přínosu Zdeňka Nejedlého české literární historii, významu jeho prací o husitství a jejich recepce v dalších literárně-historických...
Article
4
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1953, č. 4, s. 475-484
Annotation: Studie shrnující literárně kritické dílo Bedřicha Václavka.
Article
5
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 18-27
Annotation: Studie se zabývá jazykovou výstavbou Drdovy povídky Krásná Tortiza. Soustřeďuje se přitom na užívání slovní zásoby dialektu a provádí...
Article
6
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 2, s. 86-95
Annotation: Studie na příkladu vybraných domácích i zahraničních autorů rozebírá vztah literárního díla a společnosti na základě marxistických premis.
Article
7
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 2, s. 105-121 - č. 3, s. 216-230
Annotation: Jazyková analýza rukopisů Roudnické Umučení a Legendy o sv. Kateřině.
Article
8
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 1, 20. 3., s. 18-27
Annotation: Krátká studie rozebírá dílo z nejrůznějších jazykových aspektů. V úvahu je brána rytmická kvalita, lexikální i dialektová stránka. Jsou...
Article
9
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 17, 1956, č. 4, 20. 12., s. 44-49
Annotation: Krátká komparativní studie zkoumá vztah Neumannovy povídky a francouzského románku ze 16. stol.
Article
10
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 10, 1947/1948, č. 1, s. 60-61
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 11, 1948/1949, č. 3, s. 135-138
Annotation: Recenze zaměřená na metodologii.
Article
12
13
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 5, květen, s. 240
Annotation: Přetisk úryvku.
Article
14
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 12, 1950, s. 191-192
Annotation: Recenze kladně hodnotí studii, která má být do budoucna vzorem bolševické kritiky. Vyzdvihuje její význam pro literární historii a kritiku.
Article
15
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 14, 1953, č. 2, červen, s. 85-88
Annotation: Recenze se zabývá monografií o ruském i obecně lidovém verši. Vyzdvihuje jak její materiální, tak teoretický přínos.
Article
16
In: Listy filologické. -- ISSN 1213-550X. -- Roč. 71, 1947, č. 1, s. 43-44
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 1, leden, s. 41
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Nový život. -- ISSN 1805-5508. -- Roč. 1949, č. 8, s. 66-71
Annotation: Kritická revize dosavadního přístupu literární historie k Dalimilově kronice a Alexandreidě.
Article
19
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 2, únor, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Host do domu. -- ISSN 0439-6227. -- Roč. 1, 1954, č. 3, březen, s. 106-110
Annotation: Přetisk referátu předneseného „na plenárce kritiků 17. února 1954 v Brně“; kritizována mj. schematičnost a frázovitost dobové literární...
Article