By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 7/8, červenec/srpen, s. 349-350
Annotation: Studie
Article
2
In: Slovo a slovesnost. -- ISSN 0037-7031. -- Roč. 13, 1951/1952, č. 2, s. 105-106
Annotation: Recenze na výbor z Fučíkova díla, který je určený dětem a mládeži.
Article
3
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 3, 1959, č. 10, říjen, s. 471-472
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 181
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 4, duben, s. 182-183
Annotation: Recenze dvou knih pro děti.
Article
6
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 4, 1960, č. 11, listopad, s. 509-510
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Sborník pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Filologické studie. Literatura a výchova slovesným uměním. -- Sv. 12, 1984, s. 55-68
Annotation: Analýza uvedených profilových prací sledující historické proměny žánru: Němcová Božena, Babička; Župan Franta, Pepánek nezdara (1907);...
Article
8
In: Sborník '97. -- R. 1997, červen, s. 77-86
Annotation: Stať vycházející z materiálů souboru označeného v literární pozůstalosti F. V. jako Literární výchova sleduje Vodičkovu účast na tvorbě...
Article
9
In: Filologické studie. -- ISSN 0862-0830. -- Sv. 4, 1973, s. 131-138
Annotation: O dramatech G. Preissové, A. Jiráska, M. A. Šimáčka a bratří Mrštíků.
Article
12
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 11, 1967, č. 8, říjen, s. 540-542
Annotation: Metodický klíč.
Article
13
14
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 7, září, s. 429-434
Annotation: Rozbor náplně a struktury časopisu.
Article
15
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 12, 1968, č. 3, březen, s. 180-182
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 9, 1959, č. 4, duben, s. 191-192
Annotation: Recenze kolektivní monografie věnované rusko-českým literárním vztahům.
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 28, 2017, č. 4, 29. 12., s. 165-167
Annotation: Vzpomínky na literárního historika a vysokoškolského pedagoga F. Vodičku. Připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
18
In: Zlatý máj. -- ISSN 0044-4871. -- Roč. 13, 1969, č. 4, duben, s. 267-272
Annotation: O existenciálních otázkách v tvorbě R. S. o dětech.
Article
19
online
Webarchiv
In: Neviditelný pes [online]. -- ISSN 1212-673X. -- 21. 12. 2012
Annotation: Recenze na třetí díl ze série příběhů o dracích P. Procházky "Uroboros".
Article
20