By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Domino [samizdat]. -- Č. 2, 1987, srpen, s. [52]-[58]
Annotation: Básnická skladba.
Article
3
4
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [9], listopad, s. [21]-[36] (1-16)
Annotation: Próza; s krátkou ediční poznámkou datovanou "19. 10. 1989".
Article
5
In: Obsah [samizdat]. -- R. 1989, č. [10], prosinec, s. [25]-[43] ([1]-18)
Annotation: Povídka, datovaná "3. 11. 1989".
Article
6
7
In: Mašurkovské podzemné [samizdat]. -- Č. 6, 1989, s. [38]-[46] ([1]-9)
Annotation: Úryvek z aktuálních textů reagujících na tehdejší společensko-politické dění i odhalujících vnitřní pohnutky autorovy.
Article
8
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2019, č. 66, září, s. 4-5
Annotation: Přepis rozhovoru, který byl vysílán v roce 1997 Českou televizi. Předmětem rozhovoru jsou čtenářství a literární inspirace.
Article
9
online
Webarchiv
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2018, č. 34, 20. 8.
Annotation: Úryvek z autobiografické prózy "Proluky", který se vztahuje k okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy 21. 8. 1968.
Article
10
In: Kontinuita [samizdat]. -- Č. 2, září 1988, s. 17-20
Annotation: Básnická skladba.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 8, 1997, č. 6, 12. 2., s. 12
Annotation: Otištění dopisu; datováno V Praze 24. 10. 1975.
Article
12
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 1, 3
Annotation: Přetisk části rozhovoru (Tvorba, příl. Literatura - Umění - Kritika, 8. 1. 1975).
Article
13
In: Obrys - Kmen. -- Roč. 3, 1997, č. 2, [15. 2.], s. 3-4
Annotation: Přetisk rozhovoru (Tvorba, příl. Kmen, č. 45, 11. 11. 1987).
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 8, 1997, č. 4, 20. 2., s. 1, 6-7
Annotation: Tři dopisy K. Maryskovi, poslední z nich je datován 20. 12. 1976.
Article
15
In: Morytáty a legendy. -- s. 15-27
Annotation: Jeden z textů souboru próz dokumentárního a polemického charakteru z druhé poloviny 60. let); též: Morytát, který napsali čtenáři (s. 9-14,...
Book Chapter
16
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2002, č. 13, s. 10
Annotation: Přetisk části rozhovoru z Rudého práva 25. 3. 1989.
Article
17
online
In: Nymburský pábitel. -- R. 2003, č. 15, s. 2
Annotation: Rozhovor převzatý z blíže neurčeného čísla týdeníku Nymbursko.
Article
18
online
In: Hospodářské noviny. -- ISSN 0862-9587. -- R. 2003, č. 62, 28. 3., příl. Víkend, č. 13, s. 4-9
Víkend. -- 28. 3. 2003
Annotation: Dosud nepublikovaný rozhovor s polským novinářem pravděpodobně z roku 1985, s poznámkou o vzniku rozhovoru.
Article
19
In: Krasavice Karlabrk. -- s. 71-[73]
Annotation: Doslov k próze uvozené autorovým dopisem B. Hrabalovi (Pane Bohumile Hrabale,..., s. 9-11); poprvé vyšlo v samizdatu v edici PPP, Praha 1986.
Book Chapter
20
In: Moment Boby. -- Roč. 3, 1994, č. 8, s. 22, 24
Annotation: Úryvek z dosud nepublikované nahrávky besedy v restauraci Hájenka, která se uskutečnila před deseti lety u příležitosti sedmdesátin B. H.; též...
Article