By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: World Literature Studies. -- ISSN 1337-9275. -- Vol. 5 (22), 2013, n. 1, p. 117-123
Annotation: Autor studie pojímá nespolehlivost jako interpretační rámec, který však lze přijmout pouze tehdy, obsahuje-li narativní text nesrovnalosti, které...
Article
2
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 18, s. 40-54
Annotation: Studie ke vztahu naratologických pojmů fokalizace a perspektiva a k vymezení pojmu perspektiva, s využitím příkladů z české prózy; s oddíly...
Article
3
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 6, léto, s. 27
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1997, č. 7, podzim, s. 21-22
Annotation: Reportáž z akce.
Article
5
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 9, jaro, s. 2
Annotation: K příspěvku M. Trávníčka Chvála pohádky (Texty č. 8).
Article
6
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 11, podzim, s. 24-26
Annotation: Reportáž o veletrhu.
Article
7
Digitální archiv časopisů
In: Texty. -- ISSN 1804-977X. -- R. 1998, č. 11, podzim, s. 28-30
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 16, 2003, č. 130, 5. 6., s. 29
Annotation: Poznámka vydavatele publikace za neuvedení copyrightu Bedřich Fučík - dědicové.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 14, 2003, č. 17, 16. 10., s. 6-7
Annotation: Recenze.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 3, 8. 2., s. 8-9
Annotation: Rozhovor s šéfredaktorem Aluze, redaktorem Textů a editorem.
Article
12
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 1, 1996/1997, č. 4, duben 1997, s. 10-16
Annotation: Úvaha.
Article
13
In: Aluze. -- ISSN 1212-5547. -- Roč. 10, 2006, č. 2, s. 132-138
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 15, 20. 9., s. 10
Annotation: Rozhovor o změně tištěné verze na verzi elektronickou.
Article
16
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 9, 1998, č. 3, 5. 2., s. 13
Annotation: Studie o románu M. Kundery Nesmrtelnost.
Article
17
by Hrabal, Jiří, 1973- mzk2003171492{{{}}}}
Published Praha - Podlesí : Dauphin, 2011.
Annotation: Monografie; - s Předmluvou (s. 9-13), s Úvodem: Od hlediska k fokalizaci (s. 14-38) a s kapitolami: Původní koncept fokalizace Gérarda Genetta (s....
Book
18
In: Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. -- ISBN 978-80-88278-21-4. -- S. 9-10
Annotation: Předmluva ke kolektivní monografii vycházející ze stejnojmenné konference uvádí její strukturu a témata.
Book Chapter
19
In: Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropské literatury a kultury. -- ISBN 978-80-88278-34-4. -- S. 7-8
Annotation: Předmluva ke kolektivní monografii vycházející ze stejnojmenné konference uvádí její strukturu a témata.
Book Chapter
20
Webarchiv
In: Portál české literatury [online]. -- 20. 11. 2014
Annotation: Zpráva o konání mezinárodního interdisciplinárního sympozia "Umění a kultury střední Evropy" na téma "Švejk ve střední Evropě".
Article