By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
In: Kulturní noviny [online]. -- ISSN 1804-5693. -- R. 2017, č. 51, 18. 12.
Annotation: Nekrolog básníka, filologa a bohemisty T. Halamy.
Article
2
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 46-47
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 44
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Světlik. -- ISSN 1214-2751. -- R. 2018, č. 69 (3), s. 38-39
Annotation: Portrét.
Article
5
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 89, únor, s. 10-13
Annotation: Rozhovor s M. Hrabalem o literární tvorbě, literárních soutěžích, Varnsdorfu, lužickosrbské literatuře a české kultuře a literatuře.
Article
6
online
Webarchiv
In: Čaj [online]. -- Roč. 13, 2014, č. 89, únor, s. [1]
Annotation: Báseň na obálce.
Article
7
In: Zvuk Zlínského kraje. -- ISSN 1214-0139. -- R. 2005, 20. 10., s. 91-92
Annotation: Referát o literárním festivalu (včetně literární soutěže), pořádaném studenty Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati...
Article
8
In: Pandora. -- ISSN 1801-6782. -- R. 2005, č. 10, s. 59-60
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 36, prosinec, s. 36
Annotation: Referát o posledním ročníku soutěže.
Article
10
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 17, 2006, č. 4, 23. 2., s. 12
Annotation: Žádost o zachování lužickosrbské střední školy v Pančicích-Kukově.
Article
11
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 17, 2006, č. 12, 20. 3., s. 11
Annotation: Nekrolog k úmrtí nejznámějšího lužickosrbského spisovatele.
Article
12
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 8, 2004, č. 32, prosinec, s. 49-50
Annotation: O průběhu a výsledcích literární soutěže.
Article
13
In: Rodinné a jiné slavnosti. -- s. 5
Annotation: S biograficko-bibliografickými poznámkami: Medailonky autorů almanachu (s. 66-68); s přílohami: Výsledková listina Literárního Varnsdorfu 2004...
Book Chapter
14
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 9, 2005, č. 33, březen, s. 11-15
Annotation: Referát přednesený na setkání českých a lužickosrbských umělců 11. 12. 2004 v pražském centru PEN klubu.
Article
15
16
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 9, 2005, č. 32, 13. 4., s. 38
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 8, 2004, č. 31, 13. 12., s. 44
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Dokořán. -- ISSN 0416-2099. -- Roč. 7, 2003, č. 28, prosinec, s. 28
Annotation: Zpravodajství z literární události.
Article
19
In: Tak to vidíš, Kláro. -- s. 37
Annotation: Biograficko-bibliografická poznámka o autorce; s Ediční poznámkou (s. 38); - próza Tak to vidíš, Kláro byla oceněna v soutěži Literární Varnsdorf...
Book Chapter
20
Digitální archiv časopisů
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 15, 2004, č. 32, 2. 8., s. 11
Annotation: Referát o 6. ročníku soutěžního bienále; s otištěním několika zaslaných příspěvků.
Article