By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 5, 30. 1., s. 57
Annotation: Báseň; připojena nepodepsaná anotace sbírky "Přibližování dřeva".
Article
2
4
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 18, 2007, č. 15, 20. 9., s. 1, 4-5
Annotation: Rozhovor.
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 3, 31. 10., s. 79-87
Annotation: Otištěná próza pochází z rukopisu Trosky jednoho deníku, připravovaného k vydání Nakladatelstvím Petr Štengl; připojena bio-bibliografická...
Article
6
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. 12, 2016, č. 23, 9. 11., s. 2
Annotation: Ukázka z básně; z rozsáhlé básnické skladby vybral Ondřej Buddeus.
Article
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 30, 2014, č. 6, 5. 6., s. 54-57
Annotation: Rozhovor; mj. o nové sbírce básní DH. Připojena bio-bibliografická poznámka "Daniel Hradecký".
Article
8
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 3, 8. 2., s. 12-13
Annotation: Úryvek z připravovaných deníkových črt "Vikštejn" s bio-bibliografickou poznámkou a fot.
Article
10
11
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 4-6
Annotation: Rozhovor s D. Hradeckým o psaní poezie, severních Čechách a E. Julišovi; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 4).
Article
12
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 31, 2020, č. 17, 22. 10., s. 6-7
Annotation: Básně.
Article
13
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 31, 2020, č. 4, duben, příl. Biblio, s. 16-17
Annotation: Básnická skladba; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 17).
Article
14
online
In: Ravt [online]. -- R. 2017, č. 2
Annotation: Básně (každá rozdělena do číslovaných oddílů); s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
15
online
In: Ravt [online]. -- R. 2018, č.
Annotation: Ukázka z rukopisné prózy; s bio-bibliografickou poznámkou.
Article
16
by Hradecký, Daniel, 1973- mzk2004237473{{{}}}}
Published Praha : Dybbuk, 2020.
Annotation: Dvě sbírky básní tištěné zvratmo se samostatným titulním listem.
Book
17
by Hradecký, Daniel, 1973- mzk2004237473{{{}}}}
Published Praha : Euromedia Group, 2020.
Annotation: Triptych próz ("Dumdum", "Výlety s otcem", "Vikštejn"); s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (s. [165]).
Book
18
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 27, 2016, č. 16, 6. 10., s. 6
Annotation: Básně. Připojena biografická poznámka a fotografie.
Article
19
In: Nový Prostor. -- ISSN 1213-1911. -- R. 2017, č. 500, 4. 7., s. 36-37
Annotation: Povídka v čísle, které obsahuje texty českých autorů, týkající se současné české společnosti.
Article
20
online
In: Právo. -- ISSN 1211-2119. -- Roč. 31, 2021, č. 41, 18. 2., příl. Salon, č. 1213, s. [15]
Salon. -- 25. 2. 2021
Annotation: Rozhovor s D. Hradeckým o Magnesii Liteře, o poezii a próze a literární tvorbě vůbec.
Article