By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
Annotation: Kolektivní monografie zabývající se různými aspekty psaní; mj. s uvedenými studiemi; obsahuje úvod Ladislava Nekvapila (s. 11-17), Jmenný rejstřík...
Book
5
Other Authors: '; ...Hradilová, Marta jo2016910280...
Annotation: Kolektivní monografie zkoumá různé formy písemné komunikace a její proměny v období raného novověku; s Výběrovým seznamem literatury (s....
Book