By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 73, 2004, č. 3, s. 357-358
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 33, 1988, č. 1, leden, s. 37
Annotation: Recenze.
Article
3
Digitální archiv časopisů
In: Kmen. -- ISSN 0231-553X. -- Roč. 1, 1988, č. 48, 1. 12., s. 4
Annotation: Rozhovor Kmene s předsedou Sdružení českých překladatelů.
Article
5
In: Bulletin ruského jazyka a literatury. -- ISSN 0139-794X. -- Sv. 25, 1983, s. 139-140
Annotation: Medailón k 9. 4. 1982.
Article
6
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 16, 1987, č. 9, listopad, s. 121-122
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Sny o skutečnosti. -- S. 7-8
Annotation: Úvod člena poroty; s výsledky soutěže (s. 9), vyhlášené OKS v České Lípě.
Book Chapter
8
In: Slavia. -- ISSN 0037-6736. -- Roč. 51, 1982, č. 3/4, s. 290-297
Annotation: Studie o jeho historickém a současném významu.
Article
9
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1982, č. 10, 10. 3., příl. Kmen, č. 10, s. 6
Annotation: Rozhovor s členem vedení SČP o práci Sdružení a o vstupu do Mezinárodní federace překladatelů.
Article
10
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 31, 1986, č. 5, říjen, s. 193-197
Annotation: Úvodní stať k souboru příspěvků tohoto čísla, věnovaným problematice překladu z ruské literatury.
Article
11
In: Tvorba. -- ISSN 0139-5513. -- R. 1986, č. 37, 17. 9., příl. Kmen, č. 37, s. 2
Annotation: Rozhovor s předsedou Sdružení českých překladatelů o 6. mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení.
Article
12
In: Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Translatologica Pragensia. -- Sv. 1/3, 1986, sv. 2/1, s. 65-83
Annotation: Referát přednesený na 5. mezinárodní konferenci o překladu a tlumočení (Praha, 25.-27. září 1984).
Article
13
In: Československá slavistika 1988. Literatura, folklór. -- R. 1988, s. 189-198
Annotation: O proměnách ideové a estetické funkce díla při překladu, zejména u českých překladů z ruštiny, od druhé poloviny 19. století po současnost.
Article
14
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 70, 1989, č. 281, 29. 11., s. 5
Annotation: Rozhovor u příležitosti VII. mezinárodní konference o překladu a tlumočení.
Article
15
by Hrala, Milan, 1931- jk01042660{{{}}}}
Published Ústí nad Orlicí : Oftis, 2010.
Annotation: Kniha vzpomínek.
Book
16
Digitální archiv časopisů
In: Rudé právo. -- ISSN 0032-6569. -- Roč. 61, 1980, č. 271, 15. 11., s. 5
Annotation: O současném stavu našeho překladatelství.
Article
17
In: Tribuna. -- ISSN 0139-5165. -- Roč. 12, 1980, č. 49, 3. 12., s. 10-11
Annotation: Rozhovor s místopředsedou SČP o překladatelství.
Article
18
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 17, 1972, č. 3, květen, s. 97-99
Annotation: Komentář k usnesení ÚV KSSS.
Article
19
In: Československá rusistika. -- ISSN 0009-0638. -- Roč. 19, 1974, č. 5, říjen, s. 233-234
Annotation: Recenze knihy o díle M. Zoščenka.
Article
20
In: Literární měsíčník. -- ISSN 0300-2446. -- Roč. 3, 1974, č. 3, březen, s. 124
Annotation: Přehled nových knih.
Article