By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
online
Webarchiv
In: H7O [online]. -- 15. 1. 2016
Annotation: Ukázka z knihy vycházející v nakladatelství Academia; s úvodní poznámkou.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 57, 2009, č. 3, červen, s. 319-345
Annotation: Studie zaměřená na konstituci termínu romantismus, zejm. v německé a české literární historii. Autor charakterizuje pojem jako průsečík různých...
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 59, 2011, č. 5, říjen, s. 742-747
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 20, 2010, č. 41, s. 242-245
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 19, 2009, č. 40, s. 140-149
Annotation: Studie k různým literárněvědným koncepcím romantismu ve středoevropské literatuře.
Article
7
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 64, 2016, č. 1, březen, s. 115-118
Česká literatura v síti [online]. -- 9. 5. 2016
Annotation: Recenze monografie B. Fořta.
Article
8
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 62, 2014, č. 3, červen, s. 372-394
Annotation: Cílem studie je formulovat výzkumný záměr týkající se reflexe realismu v historii české literatury. Autor nejprve stručně rekapituluje možnosti...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 25, 2014, č. 11, 29. 5., s. 16-17
Annotation: Studie zabývající se vzájemnou korespondencí uvedených autorek.
Article
11
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 63, 2015, č. 1, únor, s. 102-106
Česká literatura v síti [online]. -- 4. 5. 2015
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 1, březen, s. 70-92
Annotation: Autor studie si klade otázku po okolnostech vepsání jména spisovatele J. Holečka do kolektivní, především jihočeské kulturní paměti. Studie...
Article
13
online
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 65, 2017, č. 5, listopad, s. 777-779
Česká literatura v síti. -- 13. 2. 2018
Annotation: Recenze.
Article
15
online
In: H7O [online]. -- 16. 2. 2021
Annotation: Ukázka ze studie věnované fenoménu nudy a "spleenu" v korespondenci a v díle J. Vrchlického, zejm. z doby Vrchlického pobytu v Itálii v letech...
Article
16
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 70, 2019/2020, č. 3, s. 112-115
Annotation: Článek o problematice používání literárněvědné terminologie ve výuce české literatury.
Article
17
by Hrdina, Martin, 1980- mzk2008479565{{{}}}}
Published Praha : Academia, 2015.
Annotation: Monografie věnující se literárnímu realismu, nezabývá se však primárně literárními texty, ale popisuje okolnosti, za nichž mohou být čteny...
Book
18
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 69, 2021, č. 1, květen, s. 5-32
Annotation: Studie, jejímž cílem je vytvořit předpoklady pro systematické zkoumání průběhu autonomizace umění v rámci české kultury a průběh autonomizačního...
Article
19
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 54, 2006, č. 5, s. 114-119
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Český jazyk a literatura. -- ISSN 0009-0786. -- Roč. 71, 2020/2021, č. 4, s. 205-207
Annotation: Portrét.
Article