By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Weles. -- ISSN 1214-2948. -- R. 2017, č. 70/71, s. 80
Annotation: Báseň; připojena bio-bibliografická poznámka.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 21-29
Annotation: Esej o básnické reflexi odchodu do exilu v dílech českých autorů, kteří odešli z Československa po roce 1968: v souboru rukopisných textů I....
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 30, 2019, č. 4, 31. 12., s. 63-66
Annotation: Básnická skladba.
Article
4
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 66, 2018, č. 3, červenec, s. 423-437
Annotation: Studie je věnována knize J. Cullera "Theory of the Lyric" a současné debatě o lyrice. První část shrnuje východiska a základní teze Cullerovy...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 24, 2013, č. 2, s. 110-113
Annotation: Recenze celkově 4. vydání výboru z exilové poezie Ivana Blatného.
Article
6
In: Uvnitř světa. -- s. 89-91
Annotation: Poznámka autora (též k původní publikaci textů); - s bio-bibliografickou poznámkou o autorovi (přední záložka).
Book Chapter
7
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 47, s. 196-200
Annotation: Recenze dvou níže uvedených knih.
Article
8
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 22, 2012, č. 45, s. 109-126
Annotation: Studie srovnávající poválečné básně J. Koláře a P. Celana na pozadí výroků T. Adorna o poezii po Osvětimi přisuzuje poválečné poezii...
Article
9
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 2, 24. 1., s. 9-10
Annotation: Text, který autor pronesl při autorském čtení autorů Opusu dne 7. 11. 2012. Připojeny jeho básně (se zlatem), které pro čtení vybral a stručná...
Article
10
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 9, 2012, č. 17, s. 61-81
Annotation: Studie analyzující koncepci paměti v poslední básnické sbírce M. Součkové; mj. s ohledem na její život v exilu.
Article
11
by Hrdlička, Josef, 1969- js20030811009{{{}}}}
Published Praha : Malvern, 2008.
Annotation: Soubor studií vycházející z autorovy disertační práce obhájené v r. 2005 na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK; zcela nové jsou poslední...
Book
12
In: Svět literatury. -- ISSN 0862-8440. -- Roč. 23, 2013, č. 48, s. 193-196
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 24, 2013, č. 18, 1. 11., s. 16-17
Annotation: Esej; mj. zmíněni uvedení autoři.
Article
14
In: Denní Telegraf. -- ISSN 1210-8391. -- Roč. 5, 1996, č. 40, 16. 2., s. 11
Annotation: Rimbaud Jean-Arthur; recenze.
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 27, 2016, č. 1, 15. 4., s. 220-222
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Bohemica Olomucensia. -- ISSN 1803-876X. -- Roč. 7, 2015, č. 2, s. 51-61
Annotation: Studie zkoumá exilové psaní J. Čepa a M. Součkové z hlediska Starobinského pojetí nostalgie.
Article
17
In: Psí víno. -- ISSN 1801-0202. -- Roč. 19, 2016, č. 77, 13. 10., s. 65-71
Annotation: Básně. S autorovým komentářem (s. 65).
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 25, 2014, č. 2, s. 242-245
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 27, 2014, č. 242, 15. 10., s. 8
Annotation: Rozhovor k výročí J. K. Šlejhara.
Article
20
In: Slovo a smysl. -- ISSN 1214-7915. -- Roč. 10, 2013, č. 20, s. 181-189
Annotation: Studie věnovaná populární "duchovní" literatuře.
Article