By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Přítomnost. -- R. 2004, podzim, s. 13-15
Annotation: Rozhovor o pojmu a fenoménu národa, především v českém dějinném kontextu.
Article
2
In: A2. -- ISSN 1803-6635. -- Roč. [2], 2006, č. 49, 6. 12., s. 20
Annotation: Esej s mezititulky Národní, státní a královská, Láska k vlasti i národu, Divadlo národu.
Article
3
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 4, 12. 4., s. 301
Annotation: Recenze.
Article
4
5
In: Homo bohemicus. -- ISSN 1312-9252. -- R. 2006, č. 2/3, s. 27-41
Annotation: Studie převzatá z: M. Hroch, Na prahu národní existence. Touha a skutečnost (Praha, Mladá fronta 1999).
Article
6
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 56, 2008, č. 4, září, s. 539-541
Annotation: Odpověď v anketě o konceptu vernakularizace, představeném v úvodní studii tohoto čísla (Wögerbauer, Michael: Vernakularizace - alternativa ke...
Article
8
10
In: Dějepis a zeměpis ve škole. -- ISSN 0415-181X. -- Roč. 7, 1964/1965, č. 3/4, listopad/prosinec 1964, s. 71-73
Annotation: O vztahu historické a umělecké skutečnosti, o didaktickém využití historického románu a o tvorbě Louise Aragona.
Article
11
In: Slezský sborník. -- ISSN 0037-6833. -- Roč. 68, 1970, č. 3, 15. 9., s. 225-240
Annotation: Obecná studie o vztahu národního vědomí a společenských proměn.
Article
12
In: Impuls. -- ISSN 0862-5107. -- Roč. 1, 1966, č. 7, 12. 7., s. 529-53O
Annotation: Recenze.
Article
13
15
In: Historia Universitatis Carolinae Pragensis. -- ISSN 0323-0562. -- Roč. 52, 2012, suppl. 1, s. 159-166
Annotation: Studie nastiňuje projekt dějin evropské modernizace v 18. a 19. století, zvažuje jeho přednosti a nevýhody.
Article
16
In: Poslední noc. -- S. 173-181
Annotation: S autorčiným úvodem (s. 7-10) k románu o švýcarském lékaři: Carro Jean de (1770-1857), působícím mj. v Karlových Varech a přátelícím se...
Book Chapter
17
by Hroch, Miroslav, 1932- jk01042807{{{}}}}
Published Praha : Sociologické nakladatelství, 2009.
Annotation: Syntetická monografie sledující cesty národotvorných procesů, respektive konstrukci evropského národa v průběhu 19. stol.; - s Předmluvou; s...
Book
18
by Hroch, Miroslav, 1932- jk01042807{{{}}}}
Published Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2016.
Annotation: Soubor esejí z komparativních dějin Evropy, ve kterých autor rozvažuje způsob poznání chodu dějin, nerovnoměrnost historického vývoje, charakter...
Book
19
by Hroch, Miroslav, 1932- jk01042807{{{}}}}
Published Praha : Mladá fronta, 1999.
Annotation: Kniha úvah zamýšlející se metodou "analýza diskurzu" nad příčinami, podmínkami a cestami českého národního obrození v jeho počátečním...
Book
20
In: Otazníky nad hroby. -- S. 271-282
Annotation: Též obecné pojednání o literatuře faktu jako žánru.
Book Chapter