By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 6, 20. 2. 1997, s. 323-325
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Landek. -- R. 1997, č. 3, 10. 2., s. 66
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Česká literatura. -- ISSN 0009-0468. -- Roč. 53, 2005, č. 3, s. 407-412
Annotation: Interpretace básnické sbírky K. Rudčenkové.
Article
4
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 3, 6. 3., s. 75-77
Annotation: Sled recenzních glos.
Article
5
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 15, 2004, č. 17, 21. 10., s. 21
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Tak dobrá je to hra. -- s. 5-12
Annotation: Předmluva, s komentáři k vybraným básním uvedených básníků.
Book Chapter
7
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 5, 3. 5., s. 68-69
Annotation: Soubor recenzních glos.
Article
8
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 22, 2006, č. 9, 6. 11., s. 70
Annotation: Polemická reakce na recenzi antologie (Host 22, 2006, č. 6).
Article
9
In: Romboid. -- ISSN 0231-6714. -- Roč. 37, 2002, č. 5/6, s. 147-150
Annotation: Přehledová stať, na s. 151-153 připojena Malá antologie básní o fotbale; převzato z časopisu Host č. 6/2000.
Article
10
11
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 16, 2000, č. 6, červen, s. 56-58
Annotation: Přehledová stať; připojena Malá antologie básní o fotbale (s. 59-61), s verši uvedených básníků; příspěvek je součástí bloku věnovaného...
Article
12
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 12, 2001, č. 1, 11. 1., s. 21-22
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 4, duben, s. 13-16
Annotation: Interpretační studie; zakončeno základními údaji o P. H.
Article
14
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 4, duben, Recenzní příloha, s. 19
Annotation: V rubrice Telegrafické recenze.
Article
15
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 15, 1999, č. 6, červen, s. 5
Annotation: Poznámka o trpaslících sochaře S. Rolínka; polemika s Macurovou interpretací jejich přítomnosti v Rolínkově kompozici Blaník; v rubrice Zasláno.
Article
16
In: Alternativa nova. -- Roč. 3, 1996/1997, č. 7, 20. 3. 1997, s. 374-375
Annotation: Recenze.
Article
17
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 46, 12. 11., s. 10
Annotation: Recenze souboru básnických sbírek Ymaka (1978), Drúzy (1979) a Slunnoznak (1980), vydaných původně pod pseudonymem Král Hynek.
Article
18
Digitální archiv časopisů
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 3, 1992, č. 51/52, 17. 12., s. 18
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 23, 2012, č. 7, 29. 3., s. 7
Annotation: Vzpomínka na četbu mayovek.
Article
20
In: Pruské balady = Preussische Balladen. -- s. 74
Annotation: Poznámka k zrcadlovému česko-německému vyd. sbírky, s bibliografickými údaji o případném dřívějším publikování některých veršů; většina...
Book Chapter