By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
3
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 7. 4. 2015
Annotation: Rozhovor s P. Hruškou o dopsání básnického deníku "Jedna věta"; připojena báseň.
Article
5
by Hruška, Petr, 1964- jn19990209272{{{}}}}
Published Praha : Brno : Ústav pro českou literaturu AV ČR ; Host, 2019.
Annotation: Monografie představuje interpretaci díla básníka Ivana Wernische, věnuje se básníkovu dominantnímu literárnímu projevu, kterým je básnická...
Book
6
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 43-46
Annotation: Básně.
Article
7
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 47-48
Annotation: Povídka.
Article
8
In: Fraktál. -- ISSN 2585-8912. -- Roč. 1, 2018, č. 3, s. 49-57
Annotation: Článek se věnuje pozdní básnícké tvorbě Ivana Wernische (sbírky: "Hlava na stole", "Nikam", "S brokovnicí pod kabátem", "Na břehu", "Tiché...
Article
9
In: Prostor. -- ISSN 0862-7045. -- Roč. 34, 2017, č. 108, 22. 11., s. 68-73
Annotation: Soubor deníkových zápisků doplněný devíti básněmi a jednou básní v próze; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
10
12
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 30. 10. 2013
Annotation: Rozhovor s básníkem a literárním historikem P. Hruškou; připojena báseň P. Hrušky "Palivo".
Article
13
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 22. 1. 2014
Annotation: Rozhovor s básníkem P. Hruškou, mj. o ostravském klubu Les, ve kterém probíhají literární večery "Literární paseka".
Article
14
In: Tvar. -- ISSN 0862-657X. -- Roč. 29, 2018, č. 21, 13. 12., s. 12
Annotation: Básně ze sbírky "Nikde není řečeno"; připojena je bio-bibliografická poznámka.
Article
15
In: Karel Hynek Mácha. -- ISSN 1803-7313. -- Roč. [11], 2018, č. 3, s. 8
Annotation: Báseň.
Article
16
In: Host. -- ISSN 1211-9938. -- Roč. 34, 2018, č. 7, 3. 10., s. 31-35
Annotation: Článek o K. Šiktancovi a jeho poezii u příležitosti básníkových devadesátých narozenin.
Article
17
online
Webarchiv
In: Ostravan.cz [online]. -- 4. 11. 2014
Annotation: Rozhovor s básníkem P. Hruškou o jeho italském překladu básní "Le macchine entrano nelle navi"; k rozhovoru připojena překladová báseň "Le...
Article
18
In: Voknoviny. -- Roč. [5], 2019, č. 20, březen, s. 11-14
Annotation: Rozhovor o tvorbě a literárních aktivitách P. Hrušky, ukázky z nové sbírky "Nikde není řečeno" a politický komentář k sémantice sprostých...
Article
19
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 30, 2019, č. 7, červenec, příl. Biblio, s. [17]
Annotation: Úvaha o literárním festivalu Měsíc autorského čtení 2019.
Article
20
In: Revolver Revue. -- ISSN 1210-2881. -- Roč. 33, 2018, č. 113, zima, s. 7-12
Annotation: Báseň; připojena je bio-bibliografická poznámka a fot.
Article