By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
by Hrubý, Dan, 1968- jn20000401090{{{}}}}
Published Praha : Nakladatelství Pražské příběhy, 2018.
Annotation: Příběhy známých osobností (též spisovatelů) odehrávající se na různých místech v Praze na Hradčanech a na Malé Straně; s množstvím...
Book
2
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 31, 2020, č. 27, 2. 7., s. 50
Annotation: Recenze na "Povídky ze Svrabové čtvrti" F. R. Krause.
Article
3
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 41, 10. 10., s. 56-61
Annotation: Článek o vile bratří Čapků, o vztahu K. Čapka a jeho rodiny k O. Scheinpflugové a o Josefově manželství.
Article
4
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 25, 2012, č. 263, 9. 11., příl. Pátek, č. 45, s. 16-25
Annotation: Životopisný článek. Mj. v něm Muchův příbuzný Václav Chytil polemizuje s tvrzeními uvedenými v knize Ch. Laurence a V. Hlavatý komentuje některé...
Article
5
In: Lidové noviny. -- ISSN 0862-5921. -- Roč. 26, 2013, č. 4, 5. 1., příl. Relax, s. vi
Annotation: Článek k osmdesátému výročí prvního otištění kresleného seriálu Ferda Mravenec v rubrice Lidových novin Dětský koutek. S četnými ukázkami...
Article
6
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 15, 2004, č. 23, 3. 6., s. 84-87
Annotation: Reportáž o pobytu F. Kafky v Siřemi.
Article
7
In: Čekání na Golema. -- s. 4-5
Annotation: Autorův úvod k průvodci obsahujícímu četné literární reminiscence; s fotografickým doprovodem.
Book Chapter
8
In: Země v srdci Evropy. -- S. 101-103
Annotation: Doslov k historickému přehledu opatřenému obrazovým doprovodem a mapami; s autorským Úvodem (s. 9) a mj. s kapitolou: Význační cizinci působící...
Book Chapter
9
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 18, 2007, č. 1, 4. 1., s. 30-35
Annotation: Komentáře k fotografiím a úryvkům za záznamů StB (1974-1988); otištěno k výročí Charty 77.
Article
10
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 24, 2013, č. 28, 11. 7., s. 60-65
Annotation: Dvanáct příběhů, dvanáct zastavení na cestě Malou Stranou. Mj. o uvedených osobnostech.
Article
11
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 37, 6. 9., s. 49
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 4, 1993, č. 43, 18. 10., s. 50-52
Annotation: Životopisná stať.
Article
13
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 29. 6., s. 11
Annotation: Komentář k prohlášení českých spisovatelů Úleva z rozhodnutí (Lidové noviny č. 24).
Article
14
In: Reflex. -- ISSN 0862-6634. -- Roč. 3, 1992, č. 27, 29. 6., s. 23
Annotation: Recenze; též o: Slovník exilových a zakázaných autorů po roce 1945, SPN.
Article
15
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 4, 23. 1., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 7, 13. 2., s. 9
Annotation: Poznámka k vydání.
Article
17
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 9, 27. 2., s. 9
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 30, 23. 7., s. 47
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Pro. -- Roč. 2, 1992, č. 31, 30. 7., s. 46
Annotation: Recenze.
Article
20