By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 9, 2002, č. 3/4, s. 579-592
Annotation: Studie - rozbor Kusákovy monografie; s kapitolami Umírnění a levičáci, Podivný zápas o dědictví avantgardy, Jaká služebnost a jaká levicovost,...
Article
2
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 35, 2005, č. 2, 14. 4., s. 81-82
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 12, 2005, č. 3/4, s. 784-791
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 4, 17. 8., s. 25-29
Annotation: Studie s mezititulky Jaro zaníceného mládí, Jaro zmoudřelého hledání, Jaro těch druhých.
Article
5
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 36, 2006, č. 6, 14. 12., s. 21-23
Annotation: Pokračování polemiky.
Article
6
7
In: Literární noviny. -- ISSN 1210-0021. -- Roč. 19, 2008, č. 13, 25. 3., s. 7
Annotation: O vkladu M. Kundery do polemiky o "českém údělu".
Article
8
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 39, 2009, č. 2, 16. 4., s. 92-96
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Soudobé dějiny. -- ISSN 1210-7050. -- Roč. 15, 2008, č. 3/4, s. 545-574
Annotation: Studie s kapitolami Jaký model socialismu?, Marxismus a demokracie: pojetí filozofů, Demokratizace politiků, spisovatelů a publicistů, Proti monopolu...
Article
10
In: Listy. -- ISSN 1210-1222. -- Roč. 40, 2010, č. 4, 12. 8., s. 19-21
Annotation: Polemika s úvahou Evy Kantůrkové.
Article
11
In: Dějiny a současnost. -- ISSN 0418-5129. -- Roč. 34, 2012, č. 7, červenec, s. 22-25
Annotation: Úvaha o odpovědnosti umělců a intelektuálů za jejich politická pomýlení, polemizující s dopisem M. Kundery ze sborníku k jeho 80. narozeninám,...
Article
12
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 27, 1990, č. 4, s. 165-166
Annotation: Čapek Karel; recenze.
Article
13
In: Proměny. -- ISSN 0033-1058. -- Roč. 28, 1991, č. 2, s. 156-157
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Magazín (Curych). -- Roč. 9, 1980, č. 1, 29. 2., s. 22-25
Annotation: Též o cizojazyčných a exilových vydáních děl T. G. M.
Article
15
In: Premeny (New York). -- Roč. 21, 1984, č. 3, září, s. 95-96
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Premeny (New York). -- Roč. 23, 1986, č. 3, červenec, s. 136-137
Annotation: Řím, Křesťanská akademie; přehledová recenze.
Article
17
In: Premeny (New York). -- Roč. 24, 1987, č. 4, říjen, s. 169
Annotation: K 30. výročí úmrtí 5. 7.; mj. o jeho nevydané korespondenci.
Article
18
In: Premeny (New York). -- Roč. 25, 1988, č. 4, říjen, s. 196-198
Annotation: Poznámka k diskusi o edičním projektu: Čs. dokumentační středisko nezávislé literatury, Scheinfeld.
Article
19
In: Premeny (New York). -- Roč. 26, 1989, č. 3, červenec, s. 155-156
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Premeny (New York). -- Roč. 26, 1989, č. 3, červenec, s. 160-161
Annotation: Recenze.
Article